Sayfa Yükleniyor.
Lütfen Bekleyin...
info@sngkalite.com.tr 0 533 558 38 28

Iş Güvenligi Risk Analizi

RİSKLERİN ANALİZİ:

Mevcut kontroller çerçevesi içinde, olasılık ve sonuç bakımından riskler analiz edilir.“Çerçeve Tesisi” notu, riskin kontrolsüz planlanmış değerlendirmesini de ihtiva edebilir.Bir dizi sonuç göz önüne alınabilir, bir risk seviyesi tahmini üretmek için olasılık ve sonuç tahmini yapılır. Risk analizi yapmak için bir çok metedoloji mevcuttur, bunlardan en uygun olanı seçilir. Risk analizi, nicel veya yarı nitel metedolojilerin kullanımı ile gerçekleştirilir.

Risk analizi gereken durumlar

İş yerinde, daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişiklerin olması durumlarından risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

·         Yeni bir makine veya ekipman alınması

·         Yeni tekniklerin geliştirilmesi

·         İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması

·         Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

·         İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

 

Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

a) Planlama

b) İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması

c) Bilgi ve veri toplama

d) Tehlikelerin tanımlanması

e) Risk analizi

f) Risk değerlendirmesi

g) Önlemlerin belirlenmesi

h) Risk değerlendirme raporu hazırlama

ı) Denetim, izleme ve gözden geçirme