Bu yazımızda, Arge'nin ne olduğunu ve amaçlarını anlatan bir yazı hazırladık.

Yeni ürün tasarlama ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri, şirketlerin devamlılıklarını sürdürmeleri için önemli bir rol oynar. Bu yüzden hızla değişen endüstriyel bir ortamda firmalar ürün çeşitlerini ve tasarımlarını gözden geçirmelidir.

arge nedir

Şirketlerin geleceklerini sağlama alma konusunda gerekli olan bu kontrol mekanizması, tüketicilerin gelişen ve değişen tercihlerine uyum sağlamak için de gereklidir.

Firmaların artan rekabette yaratıcı çalışmalara ve yeni uygulamalara ihtiyacı olduklarını düşünürsek Ar-Ge programının önemini de kavramış oluruz.

Arge Nedir?

Arge, farklı alanlarda yeni uygulamalara ulaşmak için sistematik bir temele dayandırılan girişim ve çalışmalardır. Bu çalışmalar teknoloji, bilim ve eğitim başta olmak üzere birçok alanı kapsamaktadır.

Açılımı Araştırma ve Geliştirme olan Arge, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından şu şekilde tanımlanır: “Bilgiyi arttırmak için sürdürülen yaratıcı çalışmalar bütünü.”

Bu çalışmalar hem teoride hem de pratikte test edilerek yeni ürün ve hizmet geliştirilme faaliyetlerine adapte edilir. Böylece hedefe giden yolda planlı ve programlı bir şekilde hareket edilerek başarıya ulaşılmaya çalışılır.

Arge nedir konusu ile ilgili şu videoya göz atabilirsiniz:

Arge, hükümet veya kurumlar tarafından yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek için üstlenilen inovatif faaliyetleri ifade eder. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi için izlenen yöntemlerin ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Buna ek olarak Arge çalışmaları, mevcut hizmet ve ürünleri geliştirmek için de izlenen planlı ve programlı bir organizasyon sürecidir.

Arge, aynı zamanda kalite yönetim sistemi ISO 9001 standartlarına uygun faaliyetlerin gerçekleşmesini de kolaylaştırır. Şirketler, arge çalışmalarına önem vererek ürün geliştirme aşamasından servis sürecine kadar olan tüm faaliyetlerini uluslararası kalite standartlarına daha kolay uyumlu hale getirebilir.

Arge Planlama Nedir?

Arge çalışmalarının başarılı olması için sistematik bir yapı içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bilgi ve araştırmaya dayalı olduğu için sistemli olması zorunludur.

Arge projelerinin başlatılması için öncelikle bir yönetim ve uygulama planlamasına ihtiyaç vardır. Arge planlama sürecini 3 farklı başlık altında değerlendirebiliriz:

 1. Temel Araştırma: Daha önce uygulanmamış olan yeni bir yöntemin başarılı olup olmayacağını anlamak için bilgi edinme sürecidir.
 2. Uygulamalı Araştırma: İlk aşamada başarı getireceği tespit edilen yeni yöntemin pratikte uygulanma sürecidir.
 3. Deneysel Geliştirme: Yeni bir ürün veya hizmetin üretilmesi aşamasında sistem ve hizmetlerin kurulması ve kurulmuş olan sistemlerin geliştirilme sürecidir.

Arge planlama süreci, mutlaka alanında uzman olan yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Arge süreci içinde yer alan uzmanlar, yükseköğrenim gören ve gerekli sertifikaların sahibi olan kişilerden oluşmalıdır.

Arge Niçin Yapılır?

Günümüzde firmaların ürün ve hizmetlerini geliştirmeleri adına yeni bir yapılanma süreci içine girdiklerini görüyoruz.

arge planlama nedir niçin yapılır

Bu nedenle uzun ömürlü bir hizmet sunmak isteyen firmaların arge projelerine ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz.

Arge çalışmalarının neden yapıldığını aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:

 • Firma hedeflerini gerçekleştirmek ve organizasyonel ihtiyaçları karşılamak
 • Başarı getirecek uygulamalara öncülük etmek ve emek, para ve zaman tasarrufu yapmak
 • Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni bir ürün/hizmet geliştirmek
 • Bir sonraki adımda ne yapılacağını bilmek ve olası zararları minimuma indirmek
 • Yeni üretim süreçleri ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak
 • Şirket ve çalışanların performansını arttırmak
 • Uygulanabilir yeni bir model çerçevesinde bilgi paylaşımı ve aktarımı sağlamak
 • İş sürecinde diğer birimler ile işbirliği yapmayı kolay hale getirmek
 • Üretim sürecinden itibaren bilimsel çalışmalardan faydalanmak
 • Hedefleri tanımlamak ve başarıya ulaşmak için bir yol haritası belirlemek
 • Toplumun refah düzeyini arttırmak ve ülke kalkınması konusunda fayda sağlamak
Bu web sayfasına ait tüm tasarım ve SEO hizmeti, web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından sağlanmaktadır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.