CE BELGESİ

CE işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir. Yeni yaklaşım direktiflerinden bir veya birkaçı kapsamını giren bir ürünün CE işareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir.

CE işareti bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün, ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

Genel olarak, kullanımı insan ve doğa açısından risk barındıran her ürün için CE işaretinin gereklilik olduğunu söylenebilir.

CE etiketi olmazsa, ürünler Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve Türkiye’de piyasaya sunulamaz

CE etiketi olmazsa, ürünler Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve Türkiye’de piyasaya sunulamaz. Eğer ürünler, CE işareti olmadan piyasaya sunulmuşsa, tespit edilmesi halinde ilgili bakanlık tarafından, idari yaptırım cezası, ürünlerin piyasadan geri çağrılması veya üretimin durdurulmasına kadar varan cezalar uygulanabilir.

CE işareti, sadece Avrupa Birliği ülkelerine ürün gönderimi yaparken üreticilerin gümrük işlemleri kapsamında karşısına çıkan bir zorunluluk değildir. Ülkemiz sınırları içinde de ilgili bakanlıklar tarafından piyasa gözetim denetimi yapılarak, CE işareti kapsamındaki ürünler tespit edilebilmektedir.

Bu bağlamda ürünlerine CE belgesi almak isteyen işletmeler öncelikle bu ürüne ilişkin teknik dosya hazırlamak ve üretime devam ettiği sürece saklamak zorundadır. Teknik Dosya hazırlandıktan sonra ürün riskli sınıfta değilse CE etiketi koyma inisiyatifi üretici firmanın kendisindedir, ürün riskli sınıfta ise onaylı kuruluş tarafından test ve muayene zorunluluğu vardır.

Teknik Dosya ’da bulunması gerekenler:

  • Üretici firma bilgileri,
  • Teknik bilgilerin bulunduğu ürün etiketi,
  • Test raporları,
  • Uygunluk beyanı,
  • Ürüne ait teknik bilgiler, çizimler ve kullanım kılavuzu,
  • Ürün bileşenlerine ve tedarik ürünlere ait bilgiler (sertifika, test raporları v.s.)
ce belgesi
Bu web sitesi, freelance web tasarımcı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.