Biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler gıda güvenliğine zarar verebilir. Bu nedenle tehlikeleri önceden analiz etmek için sistem yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.

haccp nedir

HACCP, gıda işletmelerindeki ürün güvenliğini denetleyen sistematik bir yaklaşımdır ve bu konu ile ilgili standartları belirler.

Hazard Analysis and Critical Control Point kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan bu terim, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları anlamına gelir. Gıda Güvenlik ve kalite sistemi olan bu standart, kritik kontrol noktalarında tehlike analizi yaparak risklerin giderilmesini sağlar.

HACCP Nedir?

HACCP, gıda üretimini sağlıklı hale getirmek için geliştirilen bir standarttır. Bu standart, gıda işletmelerinde ve yiyecek içecek üretilen tesislerdeki koşulların nasıl olması gerektiğini belirler. Gıda kaynaklı hastalıkların oluşmasını engellemek ve tüketicileri daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerle buluşturmak için geliştirilen bir standarttır.

HACCP nedir başlığı ile ilgili şu videodan ek bilgi alabilirsiniz:

HACCP, 1960’lı yıllarda ilk kez ABD’de uygulanmıştır. Nasa ve ABD Ordusu için geliştirilen ürünlerde HACCP koşulları dikkate alınmıştır, daha sonra resmi kurumlarda da bu standardın kurallarına uygun bir şekilde üretim ve servis gerçekleştirilmiştir. 1993 yılında ise Avrupa’ya yayılarak Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde yer alan ülkelerin gıda üretim süreçlerinde de zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP standartlarının ülkemizde uygulanmaya başlandığı tarih ise 2002’dir. Türkiye’de HACCP sisteminin olması gerekliliği 1998 yılında belirtilmiş ve 2002 yılında da standartlar ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.

HACCP Ne İşe Yarar?

HACCP standartlarının ana amacı insan sağlığını olumsuz etkileyecek olan unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Bu standart, öncelikle sağlıklı gıda üretiminin gerçekleşmesi için gerekli olan hijyen şartlarını belirler.

Daha sonra bu şartlara uygun bir şekilde üretimin gerçekleştiğini kontrol eder. Ayrıca risk oluşturan unsurları belirleyerek bu unsurların saf dışı bırakılması için birtakım önlemler alınması gerekliliğini ortaya koyar.

Peki, HACCP standartları ne işe yarar? Bu standartlara uygun bir şekilde faaliyet gösteren işletme ve tesisler;

 • Tüketici sağlığına zarar verecek risklerin önüne geçer.
 • Sistem yaklaşımını benimser ve potansiyel tehlikelerin oluşmasını önler.
 • Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Gıda güvenliğinde oluşacak sorunları önceden tahmin eder ve sorunların çözümü için harcanan maddi ve manevi kayıpları minimum seviyeye indirir.
 • Müşteri güveni kazanır ve müşteri memnuniyetini sağlar.
 • Ürün güvenilirliğini sağlar ve kalitelerini arttırır.
 • Pazar payını ve kar oranlarını yükseltir.
 • Sektörde ve toplumda gıda güvenliği bilincinin artmasını sağlar.

HACCP standardı hem bir gıda güvenliği sistemi hem de bir kalite güvencesidir. Üretim ve dağıtım sistemlerinde bu standartlara uyulmuşsa fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlikeler kontrol altına alınmış demektir.

haccp ne işe yarar

HACCP standardı uygulayan firmaların büyük bir bölümü, öncesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını uyguladıkları gözlemlenerek, akabinde HACCP standardına geçtikleri gözlemlenmiştir. Zira ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları, HACCP uygulama aşamasını hızlandırmakta desteklemektedir.

HACCP İlkeleri ve Uygulama Adımları Nelerdir?

Gıdaların üretim ve servis aşamalarının denetlenmesi, genel toplum sağlığıyla birlikte piyasada dolaşımda olan ürünlerin de kalitesini arttırır. Bu bakımdan gıda üretimi ve servisi aşamasında HACCP standartlarının önemi oldukça fazladır.

Peki, HACCP standartları belirlenirken nasıl bir yol izlenir? İşte HACCP standartlarının uygulama adımları:

 1. Tehlike analizi yapma
 2. Plan ve program belirleme
 3. Kritik kontrol noktaları tespit etme
 4. Kontrol noktalarındaki hedefi belirleme
 5. Uygun izleme yöntemlerini oluşturma
 6. Uygunsuzluk ve hatalara karşı düzeltici faaliyetleri uygulama
 7. Doğrulama çalışmalarını belirleme
 8. Uygulamalara ilişkin ayrıntıları arşivleme

HACCP Belgesi TÜRKAK akreditasyonu bulunmayan bir standart iken ISO 22000 Standardı TURKAK Akrediteli olarak belgelendirilebilmektedir.

HACCP, gıda güvenliği için önemli bir yönetim sistemi yaklaşımıdır. Çünkü gıda üreten işletmelerin süreç ve tesislerin türüyle ilişkili olabilecek tehlikeleri önceden belirler ve proaktif bir yaklaşım getirerek risklerin ortaya çıkmasını engeller.

Günümüzde gıda üreten kuruluşlar, HACCP yönetim sistemi kapsamında üretim süreçlerini gerçekleştirmelidir.

Bu web sayfasına ait tüm tasarım ve SEO hizmeti, web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından sağlanmaktadır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.