HELAL BELGESİ

Helal Gıda; Gıda’nın İslami kurallara uygun şekilde hazırlanıp tüketiciye sunulmasıdır. İslami şartlara göre yasak olan herhangi bir öğe içermeyen ve bu öğelerden arınan yerlerde ve makinelerde üretilen, depolanan ve taşınan, bu şartlar dışında imalatı yapılan herhangi bir gıda ile temasta olmayan ürünlerdir.

Helal Belgesi / Sertifikası ise; İslami şartlara göre yapılan üretimin denetlenerek, helal standartlarına uygun üretimin yapıldığının onaylanması ve yetkili kurumlarca belgelendirilmesidir.

Helal Gıda’nın Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nden farkı; Helal Gıda da, Gıda Güvenliğinin yani insan sağlığını etkileyen unsurların yanı sıra İslami usullere de dikkat edilir. Ayrıca Helal Gıda’da kritik limit yani kabul edilebilir düzey yoktur. Kritik limit bu standartta tanımsızdır.

Helal belgesi konu başlığı ile ilgili ek bilgi niteliğindeki şu videoya göz atabilirsiniz:

Helal Gıda belgesi Akreditasyonsuz alınabileceği gibi, Akreditasyonlu olarak JAKIM ve IHI ALLIANCE onaylı olarak da alınabilir. JAKIM Malezya Hükümetine bağlı, bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığına denk bir kurumdur, yerel bir oluşumdur.

IHI ALLIANCE ise İslam birliği üyesi ülkelerin onayladıkları ISO benzeri uluslararası bir Helal Akreditasyonu sağlayan ve Dünya Helal Forumu olarak adlandırılan tüm dünyada geçerli bir organizasyondur.

Helal Belgesi için aranan şartlar nelerdir;

  • Gıda üretiminin ham-maddeden son mamule kadar bütün süreçlerinin ve ürüne girdi olan tüm maddelerin, üretim yeri ve temin şekli bakımından insani gerekler ve İslami kurallara uygun olması,
  • Ürünün, Taşıma, ambalajlama ve depolama şartlarının insani gerekler ve İslami şartlara uygun olması.

Helal Belgesinin sağladığı faydalar nelerdir?

Üreticinin ve ürettiği ürünün küresel İslam içerisinde tanınmasını sağlar.

Kimler Helal Belgesi Alabilir

Helal belgesi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olan ISO 22000 standartlarını temel alarak hizmet veren yönetim sistemlerine verilir.

Gıda üretimi yapan işletmeler, gıda satışı yapan işletmeler, gıda ambalajı yapan işletmeler, gıda taşıması yapan işletmeler, gıda ile temas eden ürün üreten işletmeler Helal Belgesi alabilir.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.