ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların düzenli bir şekilde azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemi standardıdır.

ISO 14001 NEDİR?

ISO 14001, doğal kaynak kullanımının azaltılması, havaya, suya ve toprağa verilen zararların en aza indirilmesini amaçlayan, temeli risk analizleri olan bir yönetim standardıdır. ISO 14001 belgesi almak için işletmelerin azami çevre şartlarını yerine getirmeleri beklenir.

Tüm dünyada çevreye verilen önemin artmasıyla, ISO 14001 belgesi sahibi olan işletmelerin, müşteriler üzerinde saygınlığını arttırdıkları görülmektedir.

Üretimin, hammaddeden son ürüne gelene kadar tüm aşamalarda çevresel faktörlerin belirlenmesi ve önlemler alınarak çevreye verilen zararın minimize edilmesini sağlayan bir standarttır. ISO 14001, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile alakalıdır, yani ürün bazlı değil sistem bazlı bir standarttır.

ISO 14001 FAYDALARI

  • Uluslararası ve ulusal yasal şartlara uyumu sağlar.
  • işletmenin saygınlığını arttırır.
  • Çevresel faktörlerden kaynaklanan maliyetleri azaltır.
  • Doğal kaynakların daha etkin kullanımıyla giderlerde azalma sağlar.
  • Çevre bilincini arttırır.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.