Bir işletmenin en değerli varlığı hiç kuşkusuz çalışanlardır. Dolayısıyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO kurumu tarafından geliştirilmiş bir standart olup çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırmaya, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeye yönelik işletmelere bütünsel bir bakış açısı kazandıran yeni bir yönetim sistemidir.

ISO 45001 NEDİR?

ISO 45001, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (ziyaretçilerin, çalışanların, müşterilerin, geçici işçilerin, alt yüklenicilerin ve herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların iyileşmesini amaçlayan yönetim sistemidir.

AMACI NEDİR?

Bu standardın amacı iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimumda tutmak hatta ortadan kaldırmak ve çalışanların motivasyonlarını pozitif yönde arttırmaktır.

KMLER ALABİLİR?

ISO 45001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını azami olarak karşılayan işletmelerce alınır.

ISO 45001 MADDELERİ

1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER ve TARİFLER
4 KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSGYS kapsamının belirlenmesi
4.4 İSG yönetim sistemi
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.4 Çalışanların katılımı ve danışma
6 PLANLAMA
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
6.2 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante edilmiş bilgi
8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak – Eliminating (Kontrol Hiyerarşisi)
8.1.3 Değişiklik yönetimi
8.1.4 Satın alma
8.1.4.1 Genel
8.1.4.2 Yüklenici
8.1.4.3 Dışarıdan tedarik
8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme

ISO 45001 FAYDALARI:

  • Ulusal ve uluslararası yasalara ve standartlara uyum sağlar.
  • Resmi kurumlar karşısında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirir.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletme için tehlike arz edecek kaza, olay, ramak kala durumlarının minimize edilmesi sonucunda işletme güvenliğini sağlar.
  • Yaşanabilecek acil durumlar için alınacak önlemleri belirler.
  • Çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları neticesinde motivasyon artışı ile iş performansında artış sağlar.
  • Müşteri ve 3. Taraflara sorumlu ve duyarlı bir profil çizer.
  • Meslek hastalıkları, iş kazaları gibi davalara sebebiyet verecek ve yüksek maliyetlere yol açabilecek olayları en aza indirir.

ISO 45001 ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

OHSAS 18001 belgeli kuruluşların 45001'e geçişi için kalan süre 1 yıldır. Yani 2021 yılında geçeceklerdir.

Bu standart, küçük veya büyük her ölçekteki iş yerleri için uygundur. Buna ek olarak kamu kurumları, kar amacı gütmeyen ve sivil toplum kuruluşları için de uygundur.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.