ISO 45001 / OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (ziyaretçilerin, çalışanların, müşterilerin, geçici işçilerin, alt yüklenicilerin ve herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların iyileşmesini amaçlayan yönetim sistemidir.

Ohsas 18001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını azami olarak karşılayan işletmelerce alınır.

ISO 45001/ OHSAS 18001 BELGESİ ALMANIN FAYDALARI:

  • Ulusal ve uluslararası yasalara ve standartlara uyum sağlar.
  • Resmi kurumlar karşısında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirir.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletme için tehlike arz edecek kaza, olay, ramak kala durumlarının minimize edilmesi sonucunda işletme güvenliğini sağlar.
  • Yaşanabilecek acil durumlar için alınacak önlemleri belirler.
  • Çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları neticesinde motivasyon artışı ile iş performansında artış sağlar.
  • Müşteri ve 3. Taraflara sorumlu ve duyarlı bir profil çizer.
  • Meslek hastalıkları, iş kazaları gibi davalara sebebiyet verecek ve yüksek maliyetlere yol açabilecek olayları en aza indirir.
ISO 45001
Bu web sitesi, freelance web tasarımcı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.