ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 enerjinin verimli kullanılması esasına dayanmaktadır. Günümüzde enerji kaynakları giderek azalmaktadır.

Buna bağlı olarak enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerjinin geri kazanımı ve tekrar kullanımı giderek daha da önem kazanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerin enerji politikalarının gelişimini sağlar ve buna uygun faaliyet planlaması yapma imkanı verir.

Tüm dünyada bütün kuruluşların enerji yönetim sistemini etkin kullanımı durumunda, dünya genelinde kullanılan enerjinin yüzde 50’den fazlasının kontrol altına alınacağı bilinmektedir.

ENERJİ KAYIPLARINI ENGELLER

Enerji tüketiminin neden olduğu giderlerin düşürülmesi ve enerji kayıplarının engellenmesinin en etkin yöntemi, enerji yönetim sistemini kurmak ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaktır. Ayrıca bu belgeye sahip olmayan işletmeler, verimlilik arttırıcı projeleri için devlet desteği başvurusu yapamayacaktır.

ISO 50001 BELGESİ ALMANIN FAYDALARI:

  • Enerji masraflarında düşüş sağlar.
  • Yasal yükümlülük olan sera gazı emisyonlarında düşüş sağlar.
  • Enerji konusunda zayıf noktalar ve riskler belirlenmiş olur.
  • Enerji tasarrufu konusunda farkındalık sağlanmış olur.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.