Bu yazımızda SNG Kalite, belgelendirme ekibi olarak belgelendirme süreci adımlarını sizler için detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Belgelendirme adımlarında örneklerimizi ISO 9001 üzerinden vereceğiz.

iso 9001

Her işletmenin kendine has işleyiş biçimi olsa da ISO kurumu, bu sistemi genel geçer kurallar belirleyerek tüm işletmelere uygun bir standart haline getirmiştir.

İLK ŞART AKREDİTASYON

ISO belgesi alabilmenin şartı Akreditasyona sahip bir belgelendirme tarafında, ISO standardına göre denetlenmek ve denetimi başarılı bir şekilde geçmektir.

SİSTEM KURMAK

ISO denetiminden başarılı bir şekilde geçebilmek için ilgili ISO standardına göre sistem kurmak ve bu sistemin işlerliğini sağlamak gerekir. Bu sistemi kurmak ve işlerliğini sağlamak, işletmenin çalıştıracağı profesyonel bir Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı ya da Danışman firma tarafından sağlanabilir.

EN POPÜLER BELGE ISO 9001

ISO belgelerinin en popüler olanı ISO 9001 belgesidir. ISO 9001 sayfamızdan nasıl hizmet verdiğimize göz atarak bizden danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

SÜREÇLER NASIL İŞLİYOR?

  1. Danışman firma öncelikle, işletmede durum analizi yaparak, işletmenin Kalite Yönetim Sistemi’ne olan mesafesini belirler.
  2. Daha sonra işletme çalışanlarına verilecek eğitimin ardından ( Temel Eğitim, Dokümantasyon Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi vb.) ISO’nun belirlediği standardı firma gereklilikleri ile harmanlayarak firmaya uygun bir dokümantasyon ile sistemi kurar. Bu doküman genel anlamda (El Kitabı, Prosesler, Prosedürler, Talimatlar, Görev Tanımları-Organizasyon El Kitabı vs.) işletmede ISO sistemine uyum için neler yapıldığını kapsar.
  3. Hazırlanan sistemin ardından tüm firmada sisteme uyum için çalışmalara başlanır.

Bir örnekle açıklayalım;

Satın alma Personeli, onaylı tedarikçi listesinden belirlediği tedarikçisinden satın alma işlemini, satın alma sipariş formu ile yapar, satın alınan ürün girdi kontrol formu ile işletmeye kabul edilir ve tedarikçi değerlendirilir.

iso 9001 adım

Satış Pazarlama personeli, teklif formu gönderdiği müşterisinin teklif onayı ardından Sözleşme onayını alır ve ürün tesliminin ardından müşteri memnuniyetini ölçer.

Üretim Personeli, Üretim sorumlusundan aldığı iş emrinin ardından gerçekleştirdiği üretim için ara kontrol ve son kontrol yaparak kayıt altına alır.

İşletme, personele eğitimler sağlayarak bu eğitimleri kayıt altına alır. Risk Analizleri yapılarak yaşayan bir risk ve fırsat değerlendirmesi sağlanır. Tüm Makina teçhizatlar için bakım onarım kayıtları yapılır.

Tüm birimleri kapsayan iç tetkikler yapılır ve kayıt altına alınır. Varsa düzeltici faaliyet açılır ve takibi sağlanır. Yönetimin gözden geçirme toplantısı yapılarak kayıt altına alınır.

Sistem kurulumunun yapılmasının ardından, belgelendirme firmasına başvuru yapılır ve denetim planlanır. Belgelendirme firmasının yaptığı tarafsız saha denetiminin ardından varsa düzeltici faaliyet kapatılır, düzeltici faaliyet açılmadıysa belgelendirme firması tarafından işletmeye belge verilir.

PROFESYONEL DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALIN

Yukarıda verdiğimiz bazı uygulama örneklerinde de anlaşılacağı üzere profesyonel bir Danışman ile çalışmak ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmenin yararına olacaktır.

ISO 9001:2015 belgeleri üç yıllık periyotlarla verilir, her yıl ara gözetimler yapılarak firmanın sistemin belirlediği şartlara uyumu denetlenir.

Bu web sayfasına ait tüm tasarım ve SEO hizmeti, web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından sağlanmaktadır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.