Bu yazımızda ISO 9001 belgesinin nasıl alındığı konusunda detaylı bilgi vereceğiz fakat öncesinde, ISO’nun ne olduğuna kısaca değinelim.

KISACA ISO NEDİR, KİMDİR?

International Organization for Standardization yani Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın kısa yazılışı olan ISO, 162 ülkenin standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan ve 1947 yılında kurulan sivil federasyonun adıdır.

TEŞKİLATIN AMACI NEDİR?

Teşkilat, Uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarını Uluslararası Standart (IS) olarak yayımlar. ISO standartları her beş yılda bir teknolojik, beşeri ve çevresel şartlardan dolayı gözden geçirilir ve varsa gerekli değişiklikler yapılır.

iso

Örgütün amacı sistem ve standart geliştirmek, Uluslararası hizmet-ürün değişimini hızlandırmak ve teknolojik, bilimsel, ekonomik ve entelektüel alanlarda işbirliklerini geliştirmektir.

ISO, BELGELENDİRME YAPMAZ

ISO, kurum olarak belgelendirme yapmaz. ISO, kalite belge basımı gerçekleştirmez, herhangi bir kuruluşa ISO belgesi vermez.

Yani ISO, (International Organization for Standardization) standartları üreten örgüttür, bu standartları uygulayan işletmelerin ISO belgesi alma süreçleriyle ilgilenmez.

BELGELENDİRMEYİ, AKREDİTE OLAN BELGELENDİRME KURULUŞLARI YAPAR

Belgelendirme kısmını Akredite olan belgelendirme kuruluşları yapar. Örgüt, belgelendirme kuruluşlarının akredite olması konusunda da standart geliştirmiştir.

iso belgelendirme yapmaz

EA (European Accreditation) Avrupa Akreditasyon Birliği ve IAF (International Accreditation Forum) Uluslararası Akreditasyon Forumu, Akreditasyon zincirinin başındadır. Bu kurumlar tarafından yetkilendirilen Ulusal Akreditasyon kurumları da (TÜRKAK, UKAS, DAKKS, IAS vb.) ISO belgelendirmesi yapacak belgelendirme kuruluşlarını akredite eden kurumlardır.

ISO ile başlayıp yanında rakamlar bulunan ifadeler, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün ilgili yönetim sistemine ait geliştirdiği kodlardır. Örneğin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nde 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kodu, 2015 ise bu standardın son revizyon yılını göstermektedir.

ISO sertifikası ise, standartlardan herhangi birinin işletmede uygulandığını, Akredite belgelendirme kuruluşlarının onaylı baş denetçileri tarafından yapılan denetimler sonucunda, uygulanan standardın gerekliliklerini karşılaması halinde verilen belgedir.

ANA STANDART ISO 9001 kalite yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ilk yayınlanan standarttır ve ana standarttır, diğer standartlar bu ana standart üzerine kurulmaktadır.

iso 9001 kalite yönetim sistemi

DİĞER ISO STANDARTLARI HANGİLERİ?

Tüm diğer standartlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıyla entegre olabilecek şekilde yayımlanmıştır.

ISO 9001 Belgesi almak istiyorum, ne yapmalıyım?

ISO 9001 belgesini almak isteyen işletmeler öncelikle kalite yönetim sistemini oluşturup, standardın istediği şartları işletme içerisinde uyguladıktan sonra Akredite Belgelendirme kurumlarına başvurmaları gerekir.

iso 9001 belgesi nasıl alınır

Profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz

ISO 9001 standardını işletmede kurmak ve uygulamasını sağlamak için uzman kişiler ya da sistem danışmanları tarafından yardım almak işletmeler açısından yararlı olacaktır. Danışman kuruluş tarafından yardım alan işletmelerin belgelendirme denetimlerini sorunsuz atlatmaları daha kolay olmaktadır.

Danışman kuruluş neler yapıyor?

Danışman kuruluşun, işletmeye sistemi kurmasının ardından belgelendirme başvurusu yapılır, Akredite belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimin ardından, standardın gereklerine göre uygun olunması durumunda sertifika verilir.

İşletmeler, belgelendirme başvurusunu şirket evrakları ile gerçekleştirir.

ISO 9001 Belge başvurusu için hangi evraklar gerekiyor?

Başvuru için gerekli evraklar:

  • Vergi Levhası,
  • İmza Sirküsü,
  • Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Oda Sicil Kayıt Belgesi ya da Faaliyet Belgesi,
  • SGK Hizmet Dökümü ve Belgelendirme başvuru formu ile başvuru gerçekleştirilir.

Kimler başvurabilir?

Küçüklü büyüklü tüm işletmelere uygulanabilen bir standart olan ISO 9001 müşteri memnuniyetini ve çalışan motivasyonunu artırır, üst yönetimin iş yükünü hafifletir. İşletmenin kurumsallaşması açısından en önemli adımlardan biridir.

Neden ISO 9001 Belgesi almalıyım?

ISO 9001 kalite belgesi, işletmelerin kalite standartlarına uygun üretim/hizmet sunduğunu belgeler, prestijini arttırır, işletmelere reklam avantajı sağlar, rekabet gücünü artırır, sistemin getirdiği düzen, hizmetin, üretimin, satın alma, satış ve pazarlama gibi tüm faaliyetlerde risk ve fırsatları belirleyip işletme içerisinde avantaja dönüştürülmesi açısından oldukça önemlidir.

SNG Kalite güvencesiyle hemen belgelenmek için tıklayın.

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.