İşletmeler, ISO Danışman firmalarıyla yaptıkları Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını tamamladıktan sonra, sistemlerini belgelendirmek için ISO Belgelendirme şirketlerine başvuru yapmalıdırlar.

iso 9001 denetimi

Belgelendirme şirketi ile anlaşmanın ardından, 1. Aşama ve 2. Aşama denetim planı işletmeye gönderilir. Belirlenen tarihlerde bağımsız Baş denetçi, Denetçi ve Teknik Uzmandan oluşan bir denetim ekibi tarafından denetim gerçekleştirilir. Bu denetimlerde ilgili ISO standardının tüm maddeleri incelenir, Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Prosesler (Süreçler), Talimatlar, Formlar ve Uygulamalar kontrol edilir. Denetim ekibi standarda göre sorular sorar, doküman ve kayıtları inceler.

ISO 9001 Denetimi Nasıl Yapılır?

Denetim 3 şekilde yapılır:

  • İşletmenin kendisine yaptığı birinci taraf denetimi yani iç denetim,
  • İşletmenin müşterisi ya da tedarikçisi tarafından yapılan ikinci taraf denetim,
  • Belgelendirme amacıyla, bağımsız ve akredite kuruluşlar tarafından yapılan üçüncü taraf denetim.

İşletmeler denetimlerde 2 çeşit uygunsuzluklar karşılaşabilirler.

Minör uygunsuzluk: Genellikle takip denetimi gerektirmeyen uygunsuzluklardır. İlgili standart maddelerinin bir alt maddesi ile ilgili uygulamanın yapılmaması üzerine açılan uygunsuzluktur. Uygunsuzluk giderildikten sonra ilgili doküman ve uygulamanın incelenmesi yeterli olur.

Majör uygunsuzluk: Hazırlanan Yönetim Sisteminde Standardın bir maddesinin hiç olmaması ya da o maddeyle ilgili sistematik uygunsuzlukların çok fazla olması ile açılan uygunsuzluktur. Takip denetimi gereklidir. Uygunsuzluğun kapatılması için, uygunsuzluk yazılan maddeyi tekrar değerlendirmek üzere denetçi yeni bir ziyaret gerçekleştirir.

Bir örnekle açıklayacak olursak; ISO 9001 denetiminde, 7. Madde’nin (Destek) hiç uygulanmaması Majör uygunsuzluktur, 7.1.5 “Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü” maddesinin uygulamasının olmaması minör uygunsuzluktur.

Belgelendirme denetiminin ardından baş denetçi, yaptığı denetimde tüm standart maddelerini kapsayacak şekilde işletmede gördüğü tüm uygulamaları yazarak objektif delilleriyle destekleyerek rapor oluşturur.

9001 denetimi

Baş denetçinin hazırladığı rapor, belgelendirme şirketinin kuruluna sunulur, kurulun onayının ardından, eğer ki hazırlanan sistem, ilgili yönetim sisteminin tüm şartlarını taşıyorsa yani 1. Aşama Denetimi ve 2. Aşama Denetimlerinden başarılı bir şekilde geçilmişse ISO sertifikası almaya hak kazanılmıştır.

ISO Belgesi 3 yıllık periyotla verilir, her yıl gözetim denetimi yapılır. Yani ilk belgelendirmeden 1 yıl sonra 1. Gözetim Denetimi, 2. Yıl, 2. Gözetim Denetimi yapılır. 3. yılın sonunda yeniden belgelendirme denetimi yapılır. Gözetim denetimlerinde standardın bütün maddeleri incelenmez, denetim planı ona göre hazırlanarak 1. Gözetim Denetiminde incelenmeyen maddeler 2. Gözetim Denetiminde incelenir. Bu yüzden gözetim denetimleri, ilk belgelendirme denetimlerinden daha kısa sürer. Yapılan her denetimin ardından belge süresi 1 yıl daha uzatılır.

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.