ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, küçük ölçekli ve az çalışanı olan bir kuruluşa da, büyük ölçekli ve çalışan sayısı fazla olan kuruluşa da aynı şartlarda uygulanabilen bir standarttır.

iso 9001 kalite yönetim sistemi nasıl kurulur

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur?

Organizasyon yapısı fark etmeksizin tüm üretim ve hizmet sunan kuruluşlara uygulanan ISO 9001 sistemini kurarken yapılması gerekenleri genel olarak özetleyecek olursak;

Eğitim planlaması:

Öncelikle sistemin tüm kuruluşa mal edilmesi ve çalışanların kalite yönetim sistemine bilinçli katkıları için, bir eğitim planlaması yapılmalıdır. Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, ISO 9001 kalite yönetim sistemi hakkında çalışanlar bilinçlendirilir.(ISO 9001 temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi vb.).

Sistem kurulumu:

Eğitimlerin ardından Sistem kurulumu için çalışmalar başlar. Bu aşamada kuruluşun tüm faaliyet ve süreçleri belirlenerek ISO 9001 standardı şartlarına göre dokümante edilir. (Süreçler, Prosedürler, Talimatlar, Görev tanımları vb.)

İyileştirme:

Dokümantasyonun hazırlanması ile Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olur fakat sistemin uygulamaları (Satış, Satın alma, Üretim/Hizmet vb.)sürekli olarak gözden geçirilmeli aksayan yönler varsa Düzeltici faaliyetler ile iyileştirilmelidir.

Kuruluş bünyesinde yapılacak iç tetkik faaliyeti hem ISO 9001 kalite yönetim sisteminin bir şartı, hem de sistemin gelişimi ve varsa aksayan yönlerinin ortaya çıkarılması açısından çok önemlidir.

Gözden geçirme:

Belgelendirme denetiminden önceki bir önemli faaliyet de Yönetimin Gözden Geçirme çalışmasıdır. Genellikle toplantı şeklinde yapılan yönetimin gözden geçirme çalışmasında, iç tetkik de dahil sistemin tüm girdileri ve çıktıları görüşülür.

Başvuru:

ISO 9001 kalite yönetim sistemi tam olarak işlerliği sağlandıktan sonra seçilecek bir Akredite belgelendirme kuruluşuna belgelendirme başvurusu yapılır. Belgelendirme kuruluşunun yapacağı denetimin ardından, sistemin uygunsuzluğu yok ise ISO 9001 Belgesi almaya hak kazanılır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur? ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

İşletmede oluşturulan kalite yönetim sistemini belgelendirebilme süreci, işletmenin yapısına, kapsamına, büyüklüğüne, varsa şube sayısına, kullanılan araç gereç durumun, çalışan sayısına v.b. bağlı değişiklik gösterir.

Kalite Yönetim Sistemi temel prensipleri;

  • Müşteri odaklılık
  • Liderlik
  • Çalışanların katılımı
  • Proses yaklaşımı
  • Yönetimde sistem yaklaşımı
  • Sürekli iyileştirme
  • Karar vermede gerçekçi yaklaşım
  • Karşılıklı çıkara dayanan tedarikçi ilişkileri

Kalite Yönetim Sistemi uygulama süresi, firmanın organizasyon yapısına, ürün ya da hizmetin karmaşıklık durumuna, yapılan işin türüne göre değişiklik gösterir.

Kalite yönetim sistemini kurabilmek için öncelikle İşletmede tüm süreçleri tespit etmek ve iş akışlarını hazırlamak gerekir. Prosedürler, talimatlar, listeler, planlar, risk ve fırsat değerlendirmeler, iç tetkik ve ygg ile tüm bunların yapılan uygulamalarıyla sistem kurulumu sağlanır.

KYS, Kurumsallaşma yolunda en önemli adımlardan biridir. Ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı yaratır. Kuruluşun daha sağlıklı sevk ve idaresini sağlar. Koşulsuz müşteri memnuniyeti amacıyla ürün ve hizmetin kalitesini artırır ve müşteride güven duygusu yaratır. Sürekli iyileştirmeyi faaliyetleri ile kuruluşun gelişimine önemli katkıda bulunur.

Kuruluşun ürettiği ürünün ve hizmetin yanı sıra yönetim anlayışının da hedeflenen kaliteye ulaşmasını ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetini amaçlayan bir sistemler bütünüdür. Kamudan özel sektöre, sanayiden hizmete, büyüklü küçüklü her organizasyona uygulanabilir bir yönetim anlayışıdır.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.