ISO 9001 HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, ISO kurumu tarafından yayınlanmış Dünyanın en yaygın kalite standardı olup, temeli müşteri memnuniyetine dayanır ve “işletmeniz için neyin en doğru olduğuna” karar vermeniz konusunda yol haritası niteliği taşır.

iso 9001 nedir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmeme ne gibi avantajlar sağlar?

ISO 9001, işletmenizi büyüterek daha kaliteli üretim/hizmet sunmanıza ve sistemli hareket etmenize olanak tanır. Doğru stratejiler ışığında işletmenize sağlayabileceği faydalar ise şunlardır:

 • Operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar
 • Kurumsallaşmanızı sağlayarak daha iyi hizmet/ürün kalitesi sunabilmenizi sağlar.
 • Tasarruf yapmanızı sağlar ve şirket karınızı arttırır
 • İş alma/ürün satış potansiyelinizi arttırabilmeniz daha işlevsel bir sistem kurmanızı sağlar
 • Nasıl daha kaliteli üretim/hizmet sunabileceğiniz konusunda yol haritası niteliğindedir
 • Tüm çalışanların kalite yönetim sistemi sürecine dahil edilmesini sağlar bu da takım çalışması ile çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu arttırır
 • Üretim/hizmet ve personel verimlilik oranlarınızı, performansınızı arttırmanıza olanak tanır
 • Belirli standartların üzerinde ürün veya hizmet sağladığınızı gösterir dolayısıyla işletmenizin kalitesini, prestijini arttırır
 • ISO kurumu belirli periyotlarla güncelleme ve kontroller gerçekleştirmektedir bu sayede güncel ve yenilikçi kalmanızı sağlar

ISO 9001:2015 nedir?

ISO, 2015 yılında “risk ve fırsatlar yönetimi (risk analizi)” adı altında ve ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda güncelleme yayımlamıştır. Yapılan bu revizyon sonrası ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 olarak değiştirilmiştir.

iso 9001:2015 nedir

ISO 9001 Eğitimi nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi, işletme çalışanlarının bilinçlendirilerek bu sisteme dahil/entegre edilmesi operasyonudur. Eğitim kapsamı ise; ISO 9001 hakkında temel bilgilendirme, dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi vb. ayrıntıları içermektedir.

iso 9001 eğitimi nedir

TS EN ISO 9001 Nedir?

 • TS: TSE tarafından Türk standardına tabi olduğunu gösterir TS olarak kısaltılmıştır.
 • EN: Avrupa Normu'nun kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.
 • ISO: International Organization of Standardization kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.
 • 9001: ISO tarafından standarda verilen kodun adıdır.
 • 2015: ISO tarafından revize yapıldığı yılı simgeler.

ISO 9001 Sertifikası/Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 sertifikası, İşletmelerin ISO kurumu tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi ile alınabilir. ISO 9001 sertifikası sahibi olmak için, kendiniz de başvuru yapabilirsiniz fakat profesyonel danışmanlık ofisleri ile çalışmanız yararınıza olabilir.

iso 9001 sertifikası nasıl alınır

ISO 9001 Belgesi ne kadar?

ISO 9001 belgesi ücretleri, birçok kritere göre değişebilmektedir. Hangi kriterlere göre ücret bilgisi değişebilir?

 • Akreditasyon talebine/çeşidine göre
 • Personel sayısına göre
 • Eğitim ve danışmanlık taleplerinin çeşitliliği ve sürelerine göre
 • İşletme proseslerinin karmaşıklığına göre ücretler değişebilir.

ISO 9001 Belgesi ne işe yarar?

ISO 9001 belgesi, işletmenizin Kalite Yönetim Sistemi'ni başarıyla uyguladığını ve bunu ispatladığını gösterir. Dolayısıyla ürün/hizmet kalitenizin de belirli kalite standartlarına uygun olduğunu kanıtlar/belgeler.

iso 9001 belgesi ne işe yarar

ISO 9001 Belge örneği

iso 9001 belgesi örneği

ISO 9001 dokümantasyon şartları nelerdir?

2008 revizyonunda yer alan zorunlu prosedürlerden 6 tanesi tamamen kaldırılmıştır. Bununla beraber proseslerin yürütülmesinin ardından ortaya çıkacak olan birçok kaydın da oluşturulması zorunlu hale getirdi.

9001 dokumantasyon şartları

Buna göre;

Hangi dokümanlar zorunlu olarak talep edilmektedir?

Zorunlu Dokümanlar ISO 9001:2015 Madde
Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı Madde 4.3
Proseslerin işletilmesini desteklemek için gerekli dokümante edilmiş bilgi Madde 4.4
Kalite Politikası Madde 5.2
Kalite Hedefleri Madde 6.2
KYS'nin etkili işletilmesi için gerekli dokümante edilmiş bilgi Madde 7.5

Hangi kayıtlar zorunlu olarak talep edilmektedir?

Zorunlu kayıtlar ISO 9001:2015 Madde
Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü güvence altına alacak dokümante edilmiş bilgi Madde 4.4
İzleme ve Ölçme Kaynaklarının Bakım ve Kalibrasyon kayıtları Madde 7.1.5.1
İzleme ve ölçme kaynaklarının kalibrasyonunda kullanılan temel referans (eğer herhangi bir ulusal veya uluslararası standart yoksa) Madde 7.1.5.2
Yetkinlik kayıtları Madde 7.2
Ürün/Hizmet Şartları Gözden Geçirme Kayıtları Madde 8.2.3
Ürün veya Hizmetle ilgili Yeni Şartlara Ait Kayıtlar Madde 8.2.3
Tasarım ve geliştirme gereksinimlerinin karşılandığına dair kayıtlar Madde 8.3.2
Tasarım ve Geliştirme Girdi kayıtları Madde 8.3.3
Tasarım ve Geliştirme Kontrol Kayıtları Madde 8.3.4
Tasarım ve Geliştirme Çıktı Kayıtları Madde 8.3.5
Gözden geçirme, değişikliklerin yapılma onayı ve gerekli faaliyetlerin uygulanmasını da içerecek şekilde tasarım ve geliştirmeye ilişkin değişiklikler Madde 8.3.6
Dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performansının izlenmesi ve tekrar değerlendirilmesi kayıtları ve bu faaliyetlerden kaynaklı tüm faaliyetler Madde 8.4.1
İzlenebilirlik bir şart olduğunda çıktıların teki tanımlanması ile ilgili faaliyetler Madde 8.5.2
Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkün kaybolması, hasar görmesi ve kullanıma uygun olmaması ve mülk Madde 8.5.3
Üretim/Hizmet Gerçekleştirme değişiklik, değişikliğe onay veren kişi ve gerekli faaliyetlere ilişkin kayıtları Madde 8.5.6
Üretim/Hizmetin müşteriye sevki için uygunluk, kabul kriterleri ve onay veren kişinin izlenebilirlik kayıtları Madde 8.6
Uygunsuzluk, alınan faaliyet, mutabakatla varılan karar, uygunsuzlukla ilgili faaliyete karar veren kişinin belirlenmesine ilişkin kayıt Madde 8.7
KYS'nin Performans Bilgilerinin izlenmesi Madde 9.1.1
İç Tetkik Programı ve Sonuçları Madde 9.2.2
Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları Madde 9.3.3
Uygunsuzluğun yapısı ve bununla ilgili kararların delilleri Madde 10.2.2
Düzeltici Faaliyetlerin sonuçları Madde 10.2.2

Zorunlu olmayan ancak genellikle oluşturulan dokümanlar

Zorunlu Olmayan Dokümanlar ISO 9001:2015 Madde
Kuruluş Bağlamının Belirlenmesi ve ilgili Taraflar Madde 4.1, 4.2
Riskler ve Fırsatların Belirlenmesi Prosedürü Madde 6.1
Yetkinlik, Eğitim ve Farkındalık Prosedürü Madde 7.2, 7.3
Doküman ve kayıtların Kontrol Prosedürü Madde 7.5
Satış Prosedürü Madde 8.2
Tasarım ve Geliştirme Prosedürü Madde 8.3
Üretim ve Hizmet Gerçekleştirme Prosedürü Madde 8.5
Depolama Prosedürü Madde 8.5.4
Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü Madde 9.1.2
İç Tetkik Prosedürü Madde 9.2
Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Madde 9.3
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü Madde 9.2

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.