ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, 2015 revizyonu ile on maddeye ayrılmıştır. İlk üç madde giriş niteliğindedir. Diğer yedi madde Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini içermektedir.

iso 9001 standart maddeleri

0.Giriş: İçindekiler, Revizyon bilgileri, Şirket Profili, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç ve dış hususlar, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili taraflar ve bunların şartları belirlenir.

  1. Madde: Kapsam- Kalite Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi ve hariç tutulan maddeler ile ilgilidir.
  2. Madde: Atıf Yapılan Standartlar- Kalite Yönetim Sistemi içerisinde atıf yapılan ve yararlanılan kaynak standartları belirler.
  3. Madde: Terimler ve Tarifler- Kalite Yönetim Sistemi içerisinde kullanılan terimler ve tarifler hakkında bilgileri içerir.
  4. Madde: Kuruluşun bağlamı- müşteri ihtiyaç ve beklentileri, Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamının belirlenmesi ve Kalite Yönetim Sistemi proseslerini kapsar.
  5. Madde: Liderlik- liderlik gereksinimlerini açıklar. Üst yönetimin, müşteri odaklılığını sağlayarak, işletme politikasını, çalışan yetki ve sorumluluklarını belirleyerek KYS’nin uygulanmasında etkili olma ihtiyacını kapsar.
  6. Madde: Planlama- İşletmenin Risk ve Fırsatlarını belirleyerek iyileştirme için kalite hedeflerini belirlemesi ve bu hedefler için ve değişiklikler için planlama yapılması ihtiyacını kapsar.
  7. Madde: Destek- Alt yapı ve çalışma ortamı, insan kaynakları, ölçme ve izleme kaynakları, organizasyonel bilgiler gibi tüm kaynakların yönetimiyle ilgilidir. Aynı zamanda farkındalık, yeterlilik, iletişim, dökümante edilmiş bilgilerin kontrolü ile ilgili gereksinimleri kapsar.
  8. Madde: Operasyon- Operasyonel Planlama ve kontrol yani Ürün ve Hizmetin planlaması, oluşturulması, sunumu ve kontrolü, dış tedarikle elde edilen proses, ürün ve hizmetin kontrolü, Ürün ve hizmetin tasarım ve geliştirmesi, tanımlama ve izlenebilirlik, Müşteri ve dış tedarikçiye ait mülkiyet, Muhafaza ve teslimat sonrası faaliyetler, Uygun olmayan çıktının kontrolü bu maddenin içinde tanımlanmıştır.
  9. Madde: Performans Değerlendirme- Kalite Yönetim Sistemi’nin iyi çalışıp çalışmadığını izleyebilmek için oluşturulmuştur. Süreçleri izleme ve ölçme, müşteri memnuniyeti, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi analizleri ve değerlendirmelerini kapsar.
  10. Madde: İyileştirme- Kalite Yönetim Sistemi’nin zaman içinde daha iyi hale gelmesi için gereksinimleri karşılar. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler bu madde içerisinde tanımlanmıştır.

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2024 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.