ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Teknoloji, iletişim ve enformasyon alanındaki yenilik ve gelişmeler kıyasıya bir rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır. Zira sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomi, teknoloji ve sanayi gibi bir çok alanda bu rekabete ayak uydurabilmek, ayakta kalabilmek için hemen her sektörde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak gerekmektedir.

Bu gelişme ve yenilikler karşısında başarı elde etmek için; belirli planlama, tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmet devamlılığı gibi bir çok aşamayı ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi ile mümkün olabilir.

Zira artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakla birlikte müşteri beklentilerinin bir adım ötesine geçmek gerekmektedir.

iso

Bu Kalite Yönetim Standartlarının, Dünya genelinde en önde gelenlerinden biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun sürekli büyümesini ve gelişmesini sağlayan etkili bir kalite yönetimi olup, işletmenize bir çok avantaj sunar.

ISO NEDİR?

International Organization of Standardization kısaltması olan ISO, 23 Şubat 1947 yılında İsviçre / Cenevre kentinde bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuş, uluslararası standartlar teşkilatıdır. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

ISO NE İŞ YAPAR, KURULUŞ AMACI NEDİR?

ISO kurumu, elektronik ve elektrik sektörleri dışındaki her sektör için uluslararası standartlar hazırlamaktadır.

ISO kurumu, Dünya genelinde standardizyonun yaygınlaşmasını sağlayarak ticari alanlarda gelişmeyi, sürekliliği, yenilikçiliği, büyümeyi sağlayarak daha entellektüel, bilimsel, müşteri odaklılık ideallerini yaygınlaştırıp ürün ve hizmet kalitesini uluslararası seviyeye taşımaktır.

Kısaca ISO'nun amacı; Sanayi ve ticari faaliyetlere katkı sağlamak, tüketici ihtiyaçları ve beklentileri karşılamak, müşteri memnuniyet oranının artması ve ürün/hizmet kalitesinin üst seviyelere taşınması adına uluslararası standartlar oluşturmasını/uygulanmasını sağlar ve denetler.

ISO KALİTE BELGESİ NE İŞE YARAR, İŞLETMENİZE NE KAZANDIRIR?

ISO kalite belgeleri, küçük veya büyük her işletmenin ihtiyaç duyduğu, gerekli belgelerdir.

ISO kalite belgesi almak, ISO kurumu tarafından yapılan denetimler sonucu işletmenizin kazandığı kaliteyi gösterir/belgeler. İşletmenizin standartlarını ve prestijini arttırır.

ISO'nun tarihsel gelişimi

 1. 1963 de MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde kullanıldı)
 2. 1968 de AQAP standartları (NATO üyesi ülkelerde yayımlandı)
 3. 1979 da BS 5750 (İngiltere'de)
 4. 1987 de ISO 9000 serisi (ISO)
 5. 1988 de EN 29000 standartları (CEN)
 6. 1988 de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı
 7. 1991 de TS EN ISO 9000 yayımlandı
 8. 1994 de ISO tarafından revize edildi (9001:1994/9002:1994/9003:1994).
 9. 1996 da EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayımlandı.
 10. 2000'de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.
 11. 2008'de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.
 12. 2015'de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2015 olarak yayımlandı.

ISO 9000 NEDİR?

iso

ISO tarafından ilk olarak 1987 yılında sunulan ISO 9000 serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, nasıl sürdürebileceğini ve dokümante edilebileceğini anlatan kılavuz niteliği taşımaktadır.

ISO 9001 NEDİR?

Dünya'nın en yaygın ve bilinirliği en yüksek Kalite Yönetim Standardıdır. Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bu standart, işletmenizin ürün veya hizmet kalitesini arttırmayı hedefler ve Uluslararası Standartlara uygunluğunu temsil eder.

ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları ile iş veya hizmetinizi sürekli geliştirebilir, büyütebilir, öne çıkarabilir ve rekabet avantajları elde edebilirsiniz.

ISO 9001:2015 nedir?

ISO'nun Dünyada bilinirliği en yüksek kalite yönetim standardı olan 9001, bir önceki 9001:2008 versiyonundan sonra 2015 yılında revize edilmiştir. Bu nedenle sonuna 2015 ibaresi almaktadır.

9001-2015

Bu güncelleme ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek Seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu standartlar ile birlikte, tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Güncellenen bu versiyonun en belirgin özelliği risk tabanlı yaklaşımdır.

TS EN ISO 9001:2015 Neyi ifade ediyor, açılımı nedir?

TS: TSE tarafından Türk standardına tabi olduğunu gösterir TS olarak kısaltılmıştır.

EN: Avrupa Normu'nun kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.

ISO: International Organization of Standardization kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.

9001: ISO tarafından standarda verilen kodun adıdır.

2015: ISO tarafından revize yapıldığı yılı simgeler.

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

Türkak Akrediteli belge alabilme, ancak TÜRKAK'ın belirlediği yetkili belgelendirme ofislerinden alınabilir. Yetkilendirme ise, ISO’ya üye olan 100’e yakın ülkenin Akreditasyon kurumlarına verilmiştir (akreditasyon nedir öğrenmek için tıklayın).

 • İlk ve en önemli adım olarak, sunduğunuz hizmet veya ürettiğiniz ürünlerin ISO tarafından belirlenen standartlara uyup uymadığını denetlemektir. Eğer ürün veya hizmet kalitenizin ön başvuru şartlarına uymadığını düşünüyorsanız gerekli düzenlemeleri yapmalısınız.
 • İkinci aşama olarak, standart şartlarının devamlılığı açısından Kalite Yönetim Sistemi oluşturularak sistemin buradan yönetilmesi sağlanır.
 • Üçüncü aşamada ise düzenli kontrol ve sürekli iyileştirmeler yapılabilmesi adına, işletme/organizasyon içerisinde yer alan tüm çalışanlar bu sürece dahil edilerek uyum süreci başlatılır.
 • İlk üç aşamanın da yerine getirilmesi ile artık ön başvuru şartları tamamlanmış olur. Başvuru yapabilir, gerçekleşecek denetim ve kontrollerin uygun görülmesi durumunda belgenizi alabilirsiniz.

iso belgesi nasıl alınır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belge başvurusu yapabilmek için aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

 • Başvuru formu
 • Faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Oda kayıt belgesi fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • SGK Bildirgesi
 • Vergi levhası fotokopisi

EĞİTİM

Kalite Yönetim Sistemi standartlarının yerine getirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, tüm çalışanların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve koordine olmasının sağlanması için bir takım eğitimler verilmektedir.

Eğitimin içeriğinde ISO'nun 2015 revizasyonundaki temel değişiklikleri kavrayabilmeniz ve kolay bir başlangıç yapabilmeniz adına da birtakım eğitimler de yer almaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR / ALABİLİR?

ISO standardının tüm şartlarını sağlamış, üretim ve hizmet alanlarında faaliyeti gösteren her kuruluş, başvurabilir. Gerekli şartları sağlayarak uygunluk denetiminden geçen her kuruluş belge almaya hak kazanır.

iso kalite yönetim sistemi

ISO 9001 FAYDALARI

iso için gerekli belgeler

 • İşletmenin prestijini arttırarak rakipleriniz ile aranızda pozitif yönde kalite farkı oluşmasını sağlar.
 • Tüm operasyonel süreçlerinizi kolaylıkla yöneterek takip edebilirsiniz.
 • İhale şartnamelerinde istendiği için, ihale ile iş alımlarında avantaj sağlar.
 • Daha iyi ürün tasarımı sunabilmek adına müşteri beklenti ve taleplerinin ön planda tutar.
 • Çalışanların motivasyonunu artırır, müşteri memnuniyeti ve kalite standartları konusunda bilinçlenmelerini sağlar.
 • Sağladığı genel gelişim katkılarıyla kalifiye eleman sayısı artar.
 • Yetki, görev ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kalite anlayışını geliştirerek; kalite probleminden doğabilecek hasarları minimuma indirir.
 • Problemlerin çok daha hızlı saptanmasını ve sistematik bir şekilde çözümlenmesi sağlar.
 • Üst yönetimin işini hafifletir.
 • Tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ile geçmişe yönelik kayıtların kolayca bulunmasını sağlar.
 • Kayıtlı verilerle durum analizi yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararların alınabilmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Ticari menfaat sağlar, sistemin sağladığı faydaların yanı sıra, ciddi bir reklam avantajı sağlar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

kys

Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) politikaların, süreçlerin/proseslerin, belgelenmiş prosedürler ve kayıtların toplamı olarak tanımlanabilir. Kalite Yönetim Sistemi, sistem kurulurken uygulanması gereken kuralların tanımlandığı standartlar bütünüdür.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI NE İŞE YARAR?

Kalite Yönetim Sistemi standartlarının amacı, kuruluşunuzun ürün veya hizmet kalitesini/modelinin nasıl ve neye göre oluşturmanız gerektiğine ve müşterilerinize nasıl sunmanız gerektiğine yardımcı olmaktır.

 • Karınızı arttırmanıza olanak sunar
 • Tasarruf yapmanızı sağlar
 • İş alma ve işinizi büyütme potansiyeli sunar
 • iş kalitenizi arttırır, müşteri memnuniyeti oranını arttırır

Özetle; Kalite Yönetim Sistemi Standartları, kuruluşunuzun performans ve hizmet yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasına imkan tanır.

BELGELENME SÜRECİ

Belgelendirme süreci son derece dikkat ve titizlik gerektirmektedir.

işleyiş süreçleri

SNG Kalite profesyonel danışmanlık ekibi ile yapacağınız danışmanlık ve belgelendirme sözleşmesinin ardından, gereken bütün süreçler hızlı ve özverili bir şekilde planlanarak sonuçlanır.

 1. Danışman firma olarak, önce işletmede durum analizi yaparız.
 2. İşletmenin Kalite Yönetim Sistemine olan mesafesini belirleyerek bu bağlamda çalışanlara temel eğitimler veririz.
 3. ISO’nun belirlemiş olduğu standartlarını gözeterek firmaya uygun dökümantasyon sistemi hazırlarız
 4. Kurulan bu sistem üzerinden çalışmalarımızı başlatırız.
 5. Sistemin işlerliğini sağlayarak belgelendirme başvurunuzu gerçekleştiririz.
 6. Belgelendirme denetimi gerçekleştirilerek, uygun bulunması haline belgeniz verilir.
 7. Daha sonraki süreçlerde taleplerinize bağlı olarak ara denetimler gerçekleştirebilir, uygunluk denetimleri yapabiliriz. Zira ISO belgenizi alsanız dahi, yetkili kurumlar tarafından ara denetlemeler gerçekleştirileceği için gerekli şartların sürekliliğini sağlamalısınız.

Sertifika / belge örneği:

iso belge örneği

Belgelendirme ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

ISO StandartlarıISO kurumu tarafından belirlenmiş, temek alamı kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırmak olan kriter/şartların tamamı demektir.

ISO 9000 serisi, müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak adına belirlenmiş Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenmiş olan standartlar kümesi/bütünüdür.

Sektör gözetmeksizin, ISO standardı tarafından belirlenmiş şartları yerine getiren ve bunu kanıtlayan her firma belge almaya hak kazanabilir. 

Belgeler 3 yıllık periyotlarla verilir fakat yetkili kurumlar yılın bazı dönemlerinde ara gözlemler gerçekleştirir. Eğer kalite standartlarından saptığınız gözlemlenirse, belge iptali istenebilir. 

Belgelendirme sürecinde SNG Kalite ve danışmanlık ekibi olarak, işletme durum analizi yaparız ve bunun sonucunda çalışanlara bazı (temel eğitim, dökümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi vb.) ISO gerekliliklerini içeren eğitimler veririz. Bu sayede eğitim veren kurumlar arasında yer almaktayız.

Eğitiminin amacı, ISO'nun belirlediği standartların uygulanması ve devamlılığı açısından tüm çalışanları bilinçlendirmektir.

ISO tarafından yapılan güncellemelerle birlikte zorunlu dokümantasyon ve prosedürler kaldırılmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi; Kendisini sürekli güncelleyen, uyguladığı kontrol mekanizması sayesinde firmaların da kendisini güncellemesini sağlayan, memnuniyet odaklı inşa edilmiş etkili standartlar bütünüdür.

Belge almanın maliyeti işletmenin proseslerine, personel sayısına ve TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (IAS, DAKKS, JAS-ANZ, UKAS) taleplerine, eğitim ve danışmanlık taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Teklif almak için Lütfen bizimle iletişime geçin.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim ile, talep eden işletmenin kalite yönetim sistemi şartlarını taşıdığında alabildiği belgedir. TÜRKAK ile ilgili ek bilgi için TÜRKAK nedir adlı makalemizi okumanızı öneririz.

IAF tarafından 17021 standardına göre Akredite edilen belgelendirme firmaları, bu konuda tam yetkilidir. Bu bağlamda SNG Kalite yetkili firmalar arasındadır.

Bu web sitesi, freelance web tasarımcı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.