ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün belirlediği Kalite Yönetim Sistemini tanımlayan bir standarttır. Kısa özetle; sistem kurulurken uygulanması gereken kuralların tanımlandığı standartlar bütünüdür. ISO sonunda yer alan 2015 rakamı, revizyon yapıldığı yılı gösterir.

KİMLER ALABİLİR?

Sektör fark etmeksizin üretim ve hizmet faaliyeti gösteren tüm kuruluşlar uygulayabilir. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında belgesini alabilir.

ISO 9001 NE İŞE YARIYOR?

Kuruluşun hizmet ve ürünlerinin Uluslararası kabul görmüş bir kalite standardına uygun olarak üretildiğini gösterir. Kuruluşun hizmet ve ürün kalitesinin sürekliliğini teyit eder. Dünya'da büyük firmaların halen uyguladığı etkin bir yönetim sistemidir.


ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgelendirme şirketlerinin belge verme yetkileri, ISO’ya üye olan 100’e yakın ülkenin Akreditasyon kurumlarına verilmiştir. TÜRKAK Türkiye’deki Akreditasyon yetkisine sahip kurumdur. Türkak Akrediteli belge, Türkak tarafından yetkilendirilen belgelendirme şirketlerinden alınır.

iso 9001

iso 9001 belgesi

ISO 9001 iŞLETMENİZE NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR?

Günümüzde birçok firma gerek piyasada rekabete katılmak gerekse şirket içi disiplini sağlamak için ISO 9001 belgesine sahip olmak istemektedir. Bu belge basit bir kalite / standart belgesi değildir.

Sadece belirli bir kalite standardını yakalamayı başarmış firmaların alabildiği, Uluslararası niteliğe sahip bir belgedir. Bu nedenle de tüm şirket ve işletmelerin istediği bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISO 9001'in Faydaları

 • İşletmeye sağladığı reklam avantajının yanı sıra, işletmenin prestijini artırır, rakiplerden farklılık yaratır.
 • İhale şartnamelerinde istendiği için, ihale ile iş alımları kolaylaştırır.
 • Çalışanların motivasyonunu artırır, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Standartları konusunda bilinçlenmelerini sağlar.
 • Yetki, görev ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kalite anlayışını geliştirir.
 • Üst yönetimin işini hafifletir.
 • Tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ile geçmişe yönelik kayıtların kolayca bulunmasını sağlar.
 • Kayıtlı verilerle durum analizi yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararların alınabilmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Ticari menfaat sağlar, Sistemin sağladığı faydaların yanı sıra, ciddi bir reklam avantajı sağlar.
iso 9001 avantajları

SONUÇ OLARAK;

ISO 9001 belgesine sahip olan şirketler hem Uluslararası hem de iç piyasada belirli standartlara, düzene ve disipline sahipler demektir. Zira bu belgeyi almak isteyen bir şirketin yaptığı hazırlıklar bile, şirkete belirli bir standardın üstünde kalite sağlayacaktır.

Belgelendirme süreci son derece dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Bu nedenle Profesyonel destek almanız öneririz.

Bizimle ile yapacağınız danışmanlık ve belgelendirme sözleşmesinin ardından, gereken bütün süreçler hızlı ve özverili bir şekilde planlanarak sonuçlanır.

ISO 9001 İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • SGK Hizmet Listesi
 • İşletme Kayıt Belgesi (Gıda firmaları için)

ISO Belgesi almanın maliyeti işletmenin proseslerine, personel sayısına ve TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (IAS, DAKKS, JAS-ANZ, UKAS) taleplerine, eğitim ve danışmanlık taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Teklif almak için Lütfen bizimle iletişime geçin.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim ile, talep eden işletmenin kalite yönetim sistemi şartlarını taşıdığında alabildiği belgedir.

IAF tarafından 17021 standardına göre Akredite edilen belgelendirme firmaları, bu konuda tam yetkilidir. Bu bağlamda SNG Kalite yetkili firmalar arasındadır.

KİMLERLE ÇALIŞTIK?
Bu web sitesi, freelance web tasarımcı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.