ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün belirlediği Kalite Yönetim Sistemi’ni tanımlayan bir standarttır. ISO 9001; Sistem kurulurken uygulanması gereken kuralların tanımlandığı standartlar bütünüdür, verilen belgenin adıdır. 2015 revizyon yapıldığı yılı gösterir.
(ISO 9001:2015 revizyonu).

KİMLER ALABİLİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni sektör fark etmeksizin üretim ve hizmet faaliyeti gösteren tüm kuruluşlar uygulayabilir. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesi alabilir.

NE İŞE YARIYOR?

ISO 9001 Belgesi, kuruluşun hizmet ve ürünlerinin uluslararası kabul görmüş bir kalite standardına uygun olarak üretildiğini gösterir. Kuruluşun hizmet ve ürün kalitesinin sürekliliğini teyit eder. Dünyada büyük firmaların halen uyguladığı etkin bir yönetim sistemidir.


ISO 9001 NASIL ALINIR?

Belgelendirme şirketlerinin belge ISO 9001 verme yetkileri, ISO’ya üye olan 100’e yakın ülkenin Akreditasyon kurumlarına verilmiştir. TÜRKAK Türkiye’deki Akreditasyon yetkisine sahip kurumdur. Türkak Akrediteli belge, Türkak tarafından yetkilendirilen belgelendirme şirketlerinden alınır.

iso 9001

iso 9001 belgesi

İŞLETMENİZE NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR?

Günümüzde birçok firma gerek piyasada rekabete katılmak gerekse şirket içi disiplini sağlamak için ISO 9001 belgesine sahip olmak istemektedir. ISO 9001 belgesi basit bir kalite/standart belgesi değildir. Sadece belli bir kalite standardını yakalamayı başarmış firmaların alabildiği, uluslararası niteliğe sahip bir belgedir. Bu nedenle de tüm şirket ve işletmelerin istediği bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

bu avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi işletmeye sağladığı reklam avantajının yanı sıra, işletmenin prestijini artırır, rakiplerden farklılık yaratır.
 • İhale şartnamelerinde ISO 9001 Belgesi istendiği için, ihale ile iş alımları kolaylaştırır.
 • Çalışanların motivasyonunu artırır, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Standartları konusunda bilinçlenmelerini sağlar.
 • Yetki, görev ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kalite anlayışını geliştirir.
 • Üst yönetimin işini hafifletir.
 • Tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ile geçmişe yönelik kayıtların kolayca bulunmasını sağlar.
 • Kayıtlı verilerle durum analizi yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararların alınabilmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Ticari menfaat sağlar, Sistemin sağladığı faydaların yanı sıra, ISO 9001 belgesi sahibi olmak, başlı başına bir reklam avantajı sağlar.
iso 9001 avantajları

ISO 9001, DIŞ İLİŞKİLERDE İŞLETMENİZE NELER SAĞLAYABİLİR?

ISO 9001 belgesine sahip olmak özellikle müşteri memnuniyeti ve profesyonellik göstergesidir. Bu belgeye sahip olmanız durumunda müşteri memnuniyetiniz artacak, müşteri yelpazeniz genişleyecektir. ISO 9001 belgesi sayesinde potansiyel müşterilerinizin önyargısı kırılacak ve firmanıza daha güvenle yaklaşacaktır. Bu da aynı zamanda müşteri sayınızın artması anlamına gelmektedir.

DAHA KURUMSAL BİR ŞİRKET İMAJINA SAHİP OLMAK

ISO 9001 belgesi sadece müşteri ilişkilerinizde değil, tedarikçiler ve rakip firmalarla olan ilişkilerinizde de size çeşitli avantajlar sunmaktadır. ISO 9001 belgesi sayesinde tedarikçiniz karşısında daha kurumsal bir şirket imajına sahip olurken bir yandan da rekabet içerisinde olduğunuz diğer şirketler ile aranızda ciddi bir fark olmasını sağlayacaktır. Zira ISO 9001 belgesi bir anlamda şirketlerin rekabetinde onları öne geçiren bir ayrıcaklıktır.

İÇ İLİŞKİLERDE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR İSE ŞÖYLE

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, sadece dış ilişkide değil, iç ilişkide de şirketiniz için oldukça avantajlıdır. Bu belge sayesinde şirketinizin kurumsallığı artacaktır. Bu da daha etkin bir yönetim ve daha sistemli bir şirket yapısı sağlayacaktır. Daha sistemli bir şirket yapısı, çalışanlarınızda kalite bilinci oluşmasına temel oluşturacaktır. Bu sistemli yapı, şirketinizin içinde departmanlara ayrılmanın önünü açarak etkinlik ve üretkenlikte artış sağlayacaktır. Zira bu belgenin alınması sonucunda şirket içinde yetki ve sorumluluklar iyi bir şekilde tespit edilecek ve görev bölümü daha düzenli bir şekilde yapılacaktır.

iç ve dış ilişkilerde iso

ÜRETİMDE VERİMLİLİK VE TUTARLILIK KAZANDIRIR!

Şirketinizin iç işleyişinin belli bir sistematiğe sahip olması sonucunda ise maliyetlerde azalma yaşanacaktır. Üretimde verimlilik ve tutarlılık sağlanarak piyasada daha etkin bir politika izlenebilecektir. Ayrıca ISO 9001 belgesine sahip olmak, şirket içinde daha iyi bir dokümantasyon sağlayarak şirketin uygulanan politikalarının isabetli olup olmadığını da fark edilmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde bu dokümantasyon sayesinde hata oranlarında, firelerde ve yeniden işlemlerde azalma olacaktır.

SONUÇ OLARAK;

ISO 9001 belgesine sahip olan şirketler, hem dış hem de iç ilişkilerinde düzen ve disipline sahip demektir. Zira ISO 9001 almak isteyen bir şirketin yaptığı hazırlıklar bile, şirkete belirli bir standardın üstünde kalite sağlayacaktır.

Bu nedenle şirket ISO 9001 belgesi için hazırlık yaparken bile aslında kendini rekabetçi piyasaya uyumlu hale getirmeye ve kalitesini arttırmaya başlar.

ISO 9001 İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

IAF tarafından 17021 standardına göre Akredite edilen belgelendirme firmaları, bu konuda tam yetkilidir. Biz de yetkili firmalardan biriyiz.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim ile, talep eden işletmenin kalite yönetim sistemi şartlarını taşıdığında alabildiği belgedir.

ISO Belgesi almanın maliyeti işletmenin proseslerine, personel sayısına ve TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (IAS, DAKKS, JAS-ANZ, UKAS) taleplerine, eğitim ve danışmanlık taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Teklif almak için 0533 558 38 28 numaralı telefondan ya da info@sngkalite.com.tr adresinden SNG Kalite’ye ulaşabilirsiniz.

Gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • SGK Hizmet Listesi
 • İşletme Kayıt Belgesi (Gıda firmaları için)

SNG Kalite ile yapılan danışmanlık ve belgelendirme sözleşmesinin ardından, gereken bütün süreçler hızlı bir şekilde planlanır, iletişim sayfamızda yer alan bilgileri kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

ISO 9001 BLOG

ISO 9001 ve diğer tüm belgeler hakkında güncel bilgi ve haber paylaşımlarımızı takip edin.

KİMLERLE ÇALIŞTIK?
Bu web sitesi Freelance web tasarımcısı www.ogocer.com tarafından tasarlanmıştır.