ISO 9001 NEDİR?

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün belirlediği Kalite Yönetim Sistemini tanımlayan bir standarttır. Kısa özetle; sistem kurulurken uygulanması gereken kuralların tanımlandığı standartlar bütünüdür. ISO sonunda yer alan 2015 rakamı, revizyon yapıldığı yılı gösterir.

Kuruluşun hizmet ve ürünlerinin Uluslararası kabul görmüş bir kalite standardına uygun olarak üretildiğini gösterir. Kuruluşun hizmet ve ürün kalitesinin sürekliliğini teyit eder. Dünya'da büyük firmaların halen uyguladığı etkin bir yönetim sistemidir.

KİMLER ALABİLİR?

ISO 9001:2015 Belgesini, standardın şartlarını sağlamış, sektör fark etmeksizin üretim ve hizmet faaliyeti gösteren,tüm kuruluşlar belge alma şansına sahiptir.

NASIL ALINIR, GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Belgelendirme şirketlerinin belge verme yetkileri, ISO’ya üye olan 100’e yakın ülkenin Akreditasyon kurumlarına verilmiştir. TÜRKAK Türkiye’deki Akreditasyon yetkisine sahip kurumdur. Türkak Akrediteli belge, Türkak tarafından yetkilendirilen belgelendirme şirketlerinden alınır. Belgenizi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru için gerekli evraklar;

 • Başvuru formu.
 • İmza sirküleri fotokopisi.
 • Oda kayıt belgesi fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.
 • İmza sirküleri fotokopisi.
 • SGK Bildirgesi.
 • Vergi levhası fotokopisi.
iso 9001

belgesi

ISO 9001'İN KURULUŞLARA AVANTAJLARI NELERDİR, NEDEN İHTİYAÇ DUYARLAR?

Kuruluşlar gerek piyasadaki rekabete katılmak, gerekse şirket içi disiplini sağlamak için ISO 9001'e ihtiyaç duyarlar. Bu belge basit bir kalite / standart belgesi değildir.

Sadece belirli bir kalite standardını yakalamayı başarmış firmaların alabildiği, Uluslararası niteliğe sahip bir belgedir.

 • İşletmeye sağladığı reklam avantajının yanı sıra, işletmenin prestijini artırır, rakiplerden farklılık yaratır.
 • İhale şartnamelerinde istendiği için, ihale ile iş alımları kolaylaştırır.
 • Çalışanların motivasyonunu artırır, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Standartları konusunda bilinçlenmelerini sağlar.
 • Yetki, görev ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kalite anlayışını geliştirir.
 • Üst yönetimin işini hafifletir.
 • Tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ile geçmişe yönelik kayıtların kolayca bulunmasını sağlar.
 • Kayıtlı verilerle durum analizi yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararların alınabilmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Ticari menfaat sağlar, Sistemin sağladığı faydaların yanı sıra, ciddi bir reklam avantajı sağlar.
iso avantajları

Belgelendirme süreci son derece dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Bu nedenle Profesyonel destek almanız öneririz.

Bizimle ile yapacağınız danışmanlık ve belgelendirme sözleşmesinin ardından, gereken bütün süreçler hızlı ve özverili bir şekilde planlanarak sonuçlanır.

ISO 9001 İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

ISO sonunda yer alan 2015 rakamı, 2015 yılında bazı standart ve prosedürlerin değişmesi ile birlikte güncellendiği yılı simgeler.

9001 Kalite Yönetim Sistemi; Etkili ve kendisini sürekli güncelleyen bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

Bir kuruluşun, ürün veya hizmetinin Uluslararası standartlara uyduğunu tescilleyen belgedir.

Belgenizi alabilmeniz için bazı belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Aşağıda yer alan belgeleri tamamladıktan sonra bizimle temasa geçebilirsiniz;

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküler
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • SGK Hizmet Listesi
 • İşletme Kayıt Belgesi (Gıda firmaları için)

ISO Belgesi almanın maliyeti işletmenin proseslerine, personel sayısına ve TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (IAS, DAKKS, JAS-ANZ, UKAS) taleplerine, eğitim ve danışmanlık taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Teklif almak için Lütfen bizimle iletişime geçin.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim ile, talep eden işletmenin kalite yönetim sistemi şartlarını taşıdığında alabildiği belgedir.

IAF tarafından 17021 standardına göre Akredite edilen belgelendirme firmaları, bu konuda tam yetkilidir. Bu bağlamda SNG Kalite yetkili firmalar arasındadır.

KİMLERLE ÇALIŞTIK?
Bu web sitesi, freelance web tasarımcı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.