ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Teknoloji, iletişim ve enformasyon alanındaki yenilik ve gelişmeler kıyasıya bir rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır. Zira sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomi, teknoloji ve sanayi gibi bir çok alanda bu rekabete ayak uydurabilmek, ayakta kalabilmek için hemen her sektörde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak gerekmektedir.

Bu gelişme ve yenilikler karşısında başarı elde etmek için; işletmenizi sürekli geliştirmeli, güncellemeleri yakından takip etmeli ve şirket stratejilerinizi bu yönde kurgulamalısınız.

Bu standart, tedarikten müşteriye kadar olan tüm operasyonel süreçlerin; planlama, tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmet devamlılığı gibi bir çok aşamanın her basamağını doğru ve akıcı bir biçimde organize etmek için geliştirilmiştir.

ISO 9001 Nedir?

Dünya'nın en çok tercih edilen kalite yönetim sistemi standardıdır. Müşteri istek ve beklentilerini karşılamanızı, müşteri memnuniyet oranlarını arttırmanızı ve işletmenizi sürekli geliştirmenizi sağlayan etkili bir standarttır.

Bu standart için neler söylenebilir?

 • Küçük veya büyük her işletme başvuru yapabilir.
 • Etkin bir yönetim sistemi için asgari şartlar belirtilmiştir.
 • Standartlar size neleri yapmanız gerektiğini belirtir, Kalite Yönetim Sisteminin nasıl oluşturulacağını işletmelere bırakmıştır.
 • Bu standart genel şartlar içerir, zorlayıcı değildir.

iso

ISO 9001 NE İŞE YARAR?

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bu standart, işletmenizin ürün veya hizmet kalitesini arttırarak, operasyonel süreçlerinizi en verimli şekilde takip etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda müşteri memnuniyet oranını arttırarak doğru ve akıcı bir yönetim sistemi oluşturmanızı sağlar.

 • Karınızı arttırmanıza olanak sunar
 • Tasarruf yapmanızı sağlar
 • İş alma ve işinizi büyütme potansiyeli sunar
 • iş kalitenizi arttırır, müşteri memnuniyeti oranını arttırır

Özetle; Bu standart iş geliştirici bir kalite yönetim sistemi standardı olup, kuruluşunuzun performans ve hizmet yönetimi konusunda kalitesinin artmasını, müşteri odaklı yaklaşımın artmasını ve sürekli gelişmesini sağlar.

KİMLER YARARLANABİLİR?

ISO standardının tüm şartlarını sağlamış, üretim ve hizmet alanlarında faaliyeti gösteren küçük veya büyük ölçekli her kuruluş, başvuru yapabilir. Gerekli şartları sağlayarak uygunluk denetiminden geçen her kuruluş belge almaya hak kazanır.

9001:2015 NE ANLAMA GELİYOR?

9001:2015, Standardın en son 2015 yılında revize edildiğini/güncelleştirildiğini simgeler. Güncellenen bu versiyonun en belirgin özelliği risk tabanlı yaklaşımdır.

9001-2015

9001:2015 versiyon güncellemesi ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek Seviye Standart yapısı oluşmuştur. Oluşturulan bu standartlar ile birlikte, tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

NELER DEĞİŞTİ?

No 9001:2008 No 9001:2015
0 Giriş 0 Giriş
1 Kapsam 1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar 2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Terimler ve Tarifler 3 Terimler ve Tarifler
4 Kalite Yönetim Sistemi 4 Kuruluşun bağlamı
5 Yönetim Sorumluluğu 5 Liderlik
6 Kaynak Yönetimi 6 Planlama
7 Ürün Gerçekleştirme 7 Destek
8 Ölçme Analiz İyileştirme 8 Operasyon
9 Performans Değerlendirme
10 İyileştirme

TS EN ISO AÇILIMI NEDİR?

TS: TSE tarafından Türk standardına tabi olduğunu gösterir TS olarak kısaltılmıştır.

EN: Avrupa Normu'nun kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.

ISO: International Organization of Standardization kısaltmasıdır ve baş harflerinden oluşur.

9001: ISO tarafından standarda verilen kodun adıdır.

2015: ISO tarafından revize yapıldığı yılı simgeler.

ISO 9001 Zorunlu Dokümanlar

Zorunlu Dokümanlar 9001:2015 Madde
Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı Madde 4.3
Proseslerin işletilmesini desteklemek için gerekli dokümante edilmiş bilgi Madde 4.4
Kalite Politikası Madde 5.2
Kalite Hedefleri Madde 6.2
KYS'nin etkili işletilmesi için gerekli dokümante edilmiş bilgi Madde 7.5

kys

ISO 9001 faydaları

Bu kalite yönetim sistemi standardı ile işinizi sürekli geliştirebilir, öne çıkarabilir ve rekabet avantajları elde edebilirsiniz. İşletmenize kazandırabileceğiniz bazı avantajlar ise şunlardır:

iso için gerekli belgeler

 • İşletmenizin prestijini arttırarak rakipleriniz ile aranızda pozitif yönde kalite farkı oluşmasını sağlar.
 • Tüm operasyonel süreçlerinizi kolaylıkla yönetmenizi ve takip etmenize olanak tanır.
 • İhale şartnamelerinin büyük bölümünde istendiği için, ihale ile iş alımlarında avantaj sağlar.
 • Daha iyi ürün tasarımı sunabilmek adına müşteri beklenti ve taleplerinin ön planda tutar.
 • Çalışanların motivasyonunu artırır, müşteri memnuniyeti ve kalite standartları konusunda bilinçlenmelerini sağlar.
 • Sağladığı genel gelişim katkılarıyla kalifiye eleman sayısı artar.
 • Yetki, görev ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kalite anlayışını geliştirerek; kalite probleminden doğabilecek hasarları minimuma indirir.
 • Problemlerin çok daha hızlı saptanmasını ve sistematik bir şekilde çözümlenmesi sağlar.
 • Üst yönetimin işini hafifletir.
 • Tüm kayıtların düzenli bir şekilde tutulması ile geçmişe yönelik kayıtların kolayca bulunmasını sağlar.
 • Kayıtlı verilerle durum analizi yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararların alınabilmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Ticari menfaat sağlar, sistemin sağladığı faydaların yanı sıra, ciddi bir reklam avantajı sağlar.

ISO 9001 ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

ISO 9001, İşletmenizi özelleştirerek daha verimli yönetebilmenizi, belirli standartla göre üretim yaptığınız için müşterilerinize güven vermenizi ve bu sayede işinizi büyütebilmenizi sağlar.

ISO 9001 ne zaman çıktı?

 1. 1987 yılında ISO 9000 serisi standartları olarak yayınlandı.
 2. 1994 yılında revize edildi ve 9001, 9002, 9003 standartları tek standart haline getirildi.
 3. 2000 yılında revize edilerek süreç bazlı bir sistem haline geldi.
 4. ISO 9001, 2008 yılında revize edildi ve 2000 revizyonundaki sıkıntılı uygulamalar kaldırıldı.
 5. 2015 yılında revize edildi, Risk ve Fırsat Yönetimi kavramı geldi. Şu an için en güncel versiyon ISO 9001:2015 versiyonudur.

ISO Standartları, ISO kurumu tarafından belirlenmiş, temek alamı kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırmak olan kriter/şartların tamamı demektir.

ISO 9000 serisi, müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak adına belirlenmiş Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenmiş olan standartlar kümesi/bütünüdür.

Belgeler 3 yıllık periyotlarla verilir fakat yetkili kurumlar yılın bazı dönemlerinde ara gözlemler gerçekleştirir. Eğer kalite standartlarından saptığınız gözlemlenirse, belge iptali istenebilir. 

Belgelendirme sürecinde SNG Kalite ve danışmanlık ekibi olarak, işletme durum analizi yaparız ve bunun sonucunda çalışanlara bazı (temel eğitim, dökümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi vb.) ISO gerekliliklerini içeren eğitimler veririz. Bu sayede eğitim veren kurumlar arasında yer almaktayız.

ISO 9001 Eğitiminin amacı, ISO'nun belirlediği standartların uygulanması ve devamlılığı açısından tüm çalışanları bilinçlendirmektir.

ISO tarafından yapılan güncellemelerle birlikte istenilen zorunlu dokümantasyon şartlarını şu yazımızdan detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi; Kendisini sürekli güncelleyen/yenileyen, uyguladığı kontrol mekanizması sayesinde işletmelerin de kendisini yenilemesini sağlayan, müşteri memnuniyeti odaklı inşa edilmiş etkili standartlar bütünüdür.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme firmaları tarafından yapılan denetim ile, talep eden işletmenin kalite yönetim sistemi şartlarını taşıdığında alabildiği belgedir. TÜRKAK ile ilgili ek bilgi için TÜRKAK nedir adlı makalemizi okumanızı öneririz.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.