ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GEREKLİLİKLERİ

Yeni bir kuruluşun sağlam temeller üzerine kurulması ya da var olan kuruluşun geliştirilmesi için tüm dünya üzerinde uygulanan bazı standartlar bulunmaktadır.

Bu standartlar, uygulama alanı, amacı, söz konusu olan kuruluşa göre değişiklik gösterir. Yeni bir kuruluş için gerekli belgelerin başında ISO kalite yönetim standartları belgesi ve kalite çevre yönetim standartları belgeleri gelmektedir.

iso 9001

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001, kalite yönetim sistemlerine ait uluslararası standartları kapsayan maddeler grubudur. Alanı, büyüklüğü ve faaliyetlerine bakılmaksızın tüm kurumlar için ISO 9001 standartları uygulanabilir.

Kalite yönetim sistemi standardı liderlik, müşteri odaklılık, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, kanıta dayalı karar verme temel prensiplerine dayalı olarak uygulanır. Bu temel prensiplerin tümüne uyulduğunda müşteri memnuniyeti, karlı kazançta artış ve kuruluşların iyileştirme sürelerinde hızlanma söz konusu olacaktır.

ISO 9001 Kapsamı Nedir?

ISO 9001 kapsam maddeleri aşağıdaki şekildedir:

 • 1.KAPSAM
 • 2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR
 • 3.TERİMLER TARİFLER
 • 4.KURULUŞ BAĞLAMI
 • 4.a Organizasyon ve yapısını anlama
 • 4.b İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
 • 4.c Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
 • 4.d Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

LİDERLİK

 • 5.a Liderlik ve taahhüt
 • 5.b Kalite Politikası
 • 5.c Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • PLANLAMA
 • 6.a Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
 • 6.b Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
 • 6.c Değişikliklerin Planlaması

DESTEK

 • 7.a Kaynaklar
 • 7.b Yeterlilikler
 • 7.c Farkındalık
 • 7.d İletişim
 • 7.e Dokümante Edilmiş Bilgi

OPERASYON

 • 8.a Operasyonel planlama ve kontrol
 • 8.b Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
 • 8.c Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
 • 8.d Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
 • 8.e Üretim ve hizmetin sağlanması
 • 8.f Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
 • 8.g Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

PERFORMANS DEĞERLENDİRME (İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme)

 • 9.a İç denetim
 • 9.b Yönetim Gözden Geçirilmesi
 • İYİLEŞTİRME
 • 10.a Genel
 • 10.b Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

iso kapsamı

ISO 14001 Nedir?

Dünya üzerinde en fazla uygulanan standartlardan birisi olan ISO 14001 çevre yönetim sistemi standartlarıdır. Kuruluşların çevre ve doğayı koruyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için gerekenleri kapsayan bu standart, farklı amaçlarda çok sayıda kurum için uygulanabilir.

Çevre yönetim sistemi standartlarının kuruluşlar için çok sayıda avantajı vardır. Bu avantajların başında kuruluşun yasal şartlara uygunluğu, çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azalması, doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması, bu sebeple maliyetin azalması, çevresel performansın artması gelmektedir.

ISO 14001 Kapsamı Nedir?

ISO 14001 kapsam maddeleri aşağıdaki şekildedir:

0.Giriş

 • 0.1.Arka Plan
 • 0.2.Çevre Yönetim Sisteminin Amacı
 • 0.3.Başarı faktörleri
 • 0.4.Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli
 • 0.5.Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı

1.Kapsam

 • 2.Atıf Yapılan Standartlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
 • 3.1.Liderlikle İlişkili Terimler
 • 3.2.Planlama İle İlişkili Terimler
 • 3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler
 • 3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
 • 4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama
 • 4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama
 • 4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme
 • 4.4.Çevre Yönetim Sistemi

5.Liderlik

 • 5.1.Liderlik ve Taahhüt
 • 5.2.Çevresel Politika
 • 5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • 6.Planlama
 • 6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
 • 6.1.1.Genel
 • 6.1.2.Çevresel Bakış
 • 6.1.3.Uyum Zorunluluğu
 • 6.1.4.Faaliyet Planlama
 • 6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama
 • 6.2.1.Çevre Hedefleri
 • 6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti

7.Destek

 • 7.1.Kaynaklar
 • 7.2.Yetkinlik
 • 7.3.Farkındalık
 • 7.4.İletişim
 • 7.4.1.Genel
 • 7.4.2.İç İletişim
 • 7.4.3.Dış İletişim
 • 7.5.Dokümante Bilgi
 • 7.5.1.Genel
 • 7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme
 • 7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü

8.Operasyon

 • 8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • 8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki
 • 9.Performans Değerlendirme
 • 9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme
 • 9.1.1.Genel
 • 9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • 9.2.İç Tetkik
 • 9.2.1.Genel
 • 9.2.2.İç Tetkik Programı
 • 9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 10.İyileştirme
 • 10.1.Genel
 • 10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • 10.3.Sürekli İyileştirme

ISO Kalite Yönetim Sistemlerinin Gereklilikleri ile ilgili şu videoya göz atabilirsiniz:

Bu web sayfasına ait tüm tasarım ve SEO hizmeti, web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından sağlanmaktadır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.