ISO 9001 Belgesi, Dünya genelinde oldukça popüler bir belge olup kuruluşunuzu/işinizi geliştirmeniz, daha kaliteli/müşteri odaklı standartlarda hizmet/ürün sunabilmeniz için geliştirilmiş bir kalite belgesidir. Bu belge, Kalite Yönetim Sistemleri Standartlarının firmalara uygulanması sonucunda alınabilir.

iso 9001 belgesi

ISO 9001 Belgesi ne işe yarar?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi, iş geliştirici bir belge olup; tedarikten müşteriye kadar olan tüm operasyonel süreçlerinizi doğru ve akıcı bir biçimde yönetmek ve organize etmek için geliştirilmiştir.

Faydaları nelerdir?

 • Karınızı arttırmanıza olanak sağlar
 • Tasarruf yapmanızı sağlar
 • İhalelere girmenize olanak tanır
 • İş alma ve işinizi büyütme potansiyeli sağlar
 • iş kalitenizi arttırır, müşteri memnuniyeti oranını arttırır
 • Müşterinin işletmeye güvenini artırır
 • Rekabet avantajı sağlar
 • Reklam avantajı sağlar
 • Çalışan memnuniyetini artırır
 • Sistemli olmak risk ve tehlikeleri azaltır
 • Kurumsallaşma yönünde önemli bir adımdır

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 Belgesi, öncelikle firma ihtiyacını belirleyerek standart sistemin kurulumunun yapılması, bu standart kurulumunu uygulayarak belgelendirme kuruluşuna başvurması ve belgelendirme kuruluşu firmayı denetledikten sonra belgenin firmaya teslim edilmesiyle tamamlanır.

Süreç Nasıl işler?

 1. Kurum ve kuruluşların ürettikleri mal veya hizmetlerin önceden belirlenmiş standartlar doğrultusunda uygunluğunun tespit edilmesi ile belgelendirme süreci başlar.
 2. Kalite Yönetim Sistemi standardın şartlarını yerine getirip getirmediğini anlamak için denetim yapılarak uygun olması durumunda şartların uygunluğunu belgeleyen sertifika düzenlenilir.
 3. Bu denetimi yapan kişiler, uluslararası geçerli akredite edilen belgelendirme kuruluşları adı altında çalışan denetim yetkisine sahip kişilerdir. Denetçiler, kurumdaki sistem ve gerekli şartları tetkik ederler ve bu tetkik sonucunda uygun olması durumunda belgelendirme kuruluşuna, belge verilmesinin ön görüldüğünü bildirirler.

Kimler alabilir?

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi küçük veya büyük tüm işletmeler gerekli şartları sağlaması durumunda bu belgeyi alabilir.

Örnek; Üretim yapan fabrikalar da çalışan sayısı minimum bir kişi olan muhasebe büroları da bu standardın şartlarını karşılayarak bir kalite sistemi kurabilir ve 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesi Gerekli Evraklar

Belgelendirme başvurusu için;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Oda sicil kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri yeterlidir.

ISO 9001 Belgesi fiyatları

Belge fiyatları net olmamakla birlikte, kuruluşunuzun durumu ve taleplerinize göre değişkenlik gösterir.

Ücretlendirme neye göre belirlenir?

 • Akreditasyon talebine
 • Personel sayısına
 • Eğitim ve danışmanlık talepleri taleplerine
 • Firma proseslerinin karmaşıklığı gibi bir çok kriter fiyatlandırmada rol oynar.

Bu sebeple net belge ücreti vererek sizi çekmeye çalışanlara itibar etmeyiniz.

ISO 9000 STANDARTLARI HANGİLERİDİR?

ISO 9000 Standart Serisi; Kalite yönetim sistemlerinin temelini açıklayan, kalite yönetim sistemini tanımlayan, başka bir deyişle bir nevi Kalite Yönetim Sistemi kılavuzudur.

ISO 9001 Standart Serisi; Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını belirler.

ISO 9002 Standart Serisi; Ar-ge faaliyeti olmayan şirketler için, ISO 9001 in tasarım maddesini içermeyen versiyonudur.

ISO 9003 Standart Serisi; Ürünün niteliği testler sonucunda belirtilen firmalar için uygulanabilir.

ISO 9004 Standart Serisi; kalite yönetim sisteminin sürekliliğini artırarak firmaya kılavuzluk bilgileri sağlar. Bu standardın amacı, firmanın hedeflediği noktaya ulaşmasını sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmaktır.

ISO 9001 Belge örneği:

iso 9001 belge örneği

ISO 9001 Belgesi Nedir? ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. Bu belge kalite yönetim sistemi belgesidir, ISO 27001 belgesi bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesidir. Farklı belgeler olduğu gibi farklı sistemlerdir. Dolayısıyla birbirlerinin yerine geçemezler.

Cevap: Hayır geçmez. Çünkü 9001 belgesi, kalite yönetim sistemi belgesidir, ISO 22000 belgesi gıda güvenliği yönetim sistemi belgesidir. Farklı belgeler olduğu gibi farklı sistemlerdir. Birbirlerinin yerine geçmeleri söz konusu değildir.

Sağlayacağı reklam avantajının yanı sıra, işletmenin uluslararası bir standarda sahip olması, müşteri güveninin kazanılması, kurumsallaşma gibi nedenler, ISO 9001 belgesini gerekli kılmaktadır.

ISO belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme ve danışmanlık kuruluşlarına başvurabilirler. SNG Kalite deneyimli ve uzman ekibiyle, ISO belgesi konusunda Türkiye’nin öncü danışmanlık kuruluşları arasındadır.

İhale şartnamelerinde genellikle ISO 9001 belgelesi istenmektedir. “Türkak Akrediteli  ISO 9001 Belgesi” istendiği gibi bazen de sadece, “ISO belgesi sahibi olmak” yazarak Akreditasyon, firma isteğine bırakılabilir.

ISO 9001 belgesi, Kalite Yönetim Sistemi belgesidir. Yani Yönetim Sistemine verilen, işletmenin kaliteli sevk ve idare edildiğini vurgulayan bir belgedir. CE belgesi ise ürün ile alakalıdır, ürünün ilgili standarda göre test ve analizlerinin yapıldığını ve uygunluğunu belirtir. Yani ISO belgesi CE belgesi yerine geçmez.

ISO 9001 belgesi almanın maliyeti işletmenin proseslerine, personel sayısına ve TÜRKAK Akreditasyonlu ya da Yabancı Akreditasyonlu (IAS, DAKKS, JAS-ANZ, UKAS) taleplerine, eğitim ve danışmanlık taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Teklif almak için Lütfen bizimle iletişime geçin.

Sektör gözetmeksizin, ISO standardı tarafından belirlenmiş şartları yerine getiren ve bunu kanıtlayan her firma ISO 9001 belgesi almaya hak kazanabilir. 

Akreditasyon şartları gereğince ISO belgeleri 3 yıllık periyotlarla verilir fakat yılda bir kez ara gözetim denetimi yapılmak zorundadır. Belge geçerlilik süresi, belgelendirme denetimi yapılıp ilk belgenin basım tarihi ile başlar. İlk belgelendirme sürecinde nasıl ki belgelendirme ödemesi yapılıyorsa, gözetim denetimi de ücrete tabidir. Yıllık gözetim ücreti ödenmediği taktirde belgelendirme kuruluşu önce belgeyi askıya alır, daha sonra Akreditasyon kurumuna bilgi vererek belge iptalini sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşunuz için iş geliştirici bir belgedir. Müşteri memnuniyeti odaklı bir sistem kurmanızı, sürekliliği ve kalitenizi arttırmanızı sağlar.

Bu belge, işletmenizin ürün ve hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlar.

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.