Kalite, kökeni yüzyıllarca yıl öncesine dayanan önemli bir kavramdır. Bu kavram ile ilgili ilk resmi kayıtlar MÖ 2150 yılında geçerli olan Hammurabi kanunlarına aittir.

kalite nedir

Hammurabi kanunlarındaki bir maddede, bir yapı/bir inşaatın çökmesi durumunda o inşaatı yapan kişinin cezalandırılacağından bahsedilmiştir. Bu kanun maddesi, bir yapının kaliteli ve sağlam olması gerektiğinden bahseden ilk resmi kayıt olarak tarihe geçmiştir.

Kalite, Latince “Qualis” kelimesinden türeyen bir kelimedir. Qualis kelimesi, bir şeyin veya bir ürünün ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Latinceden farklı dillere yayılan kalite kavramı, zaman içinde farklı tanımlamalara sahne olmuştur. Eski dönemlerde farklı açıklamalara sahip olsa da genel olarak kalite kavramını iki farklı şekilde tanımlayabiliriz:

 1. “İhtiyaçlara Uygunluk Derecesi”
 2. “Gereksinimleri Karşılama Becerisi”

Kalite tanımı yapan herkes, farklı kelimelerle bu kavramı tanımlayabilir. Ancak kaliteden bahsetmek için öncelikle standartlara uygun olma ve ihtiyaçları karşılama gibi temel bir beceriden söz etmek gerekir.

Temel gereksinimleri karşılamamak, kaliteden yoksunluk anlamına gelir. Dolayısıyla bir şeyin kaliteli olması için öncelikle kalite kavramında tanımladığımız kriterleri yerine getirmesi zorunludur.

Kalite nedir konusu ile ilgili şu videoya göz atabilirsiniz:

Kalitenin Amacı ve Faydaları Nelerdir?

Beklenti ve ihtiyacın karşılanması ile ilgili bir kavram olan kalite, hayatın her zaman içinde yer almıştır.

Çünkü yapılan bir işin ve bir uygulamanın değerini belirleyen en önemli etken, kaliteli olup olmadığıdır. Aynı şekilde günümüzdeki toplumların refahını arttıran önemli kriterlerden biri de hizmetlerin kaliteli olması ile yakından ilgilidir.

Bu bakımdan insanın olduğu her yerde kaliteden bahsedebiliriz. Çünkü bir iş, bir ürün veya bir hizmetin ne kadar başarılı olduğunu belirleyen tek ölçüt kalite seviyesidir.

kalitenin amacı ve faydaları nelerdir

Kalitenin amacı nedir sorusuna farklı cevaplar verebiliriz: Genel olarak ifade etmek gerekirse, kalite her zaman gelişimi amaçlar.

Toplumların daha mutlu ve daha sağlıklı bir şekilde yaşamaları için standartların yükselmesini hedefler. Ancak kalite kavramı, zamanla değişen bir özelliğe sahiptir. Birkaç yıl önce kaliteli olan bir ürün, artık kaliteli olmayabilir.

Bu nedenle sürekli gelişim hedefinde olan kalite anlayışının önemli bir diğer amacı da çağa ayak uydurup güncel standartları ve ihtiyaçları takip etmektir.

Kalitenin amacını aşağıdaki gibi 3 farklı başlık altında toparlayabiliriz:

 • Değişim ve Gelişim
 • Standartlara Uygunluk
 • İhtiyaçları Karşılamak

Kalitenin faydalarına gelecek olursak; yukarıdaki gibi maddelere ayırdığımız konular kapsamında birçok faydadan bahsedebiliriz. Kalitenin en önemli yararı, hedefe giden yolda başarı getirmesidir diyebiliriz.

Çünkü kalite, arzulanan sonucun alınmasında izlenen bir yoldur. Kalite olmadan yapılan planların başarıya ulaşması mümkün değildir. Kalitenin faydalarını genel olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Kalite standartlarını belirleyerek insanların daha iyi ürün ve hizmetlerden yararlanmasını sağlar.
 • Değişen toplumsal koşullara daha uyumlu bir anlayış, çevre ve bakış açısı yaratır.
 • Rekabeti arttırarak daha iyi hizmetlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
 • İhtiyaca göre şekillendiği için manevi ve maddi hayatın daha olumlu bir hale gelmesini sağlar.

ISO Kalite Nedir?

Kalite kavramı tarih boyunca toplumsal dinamiklere bağlı olarak sürekli olarak değişim göstermiştir. MÖ 2150 yılındaki Hammurabi kanunları ile resmi hayata dahil olan kalite, zaman içindeki değişim ve gelişimler ile farklı bir boyuta evrilmiştir.

Bu evrim sürecinde kalite anlayışı değişse de gelişme ve daha iyiye ulaşma isteği hiçbir zaman değişmemiş ve yeni kalite biçimleri de eklenerek her zaman daha iyiye ulaşmak hedeflenmiştir.

iso kalite nedir

Sürekli gelişim isteğinin bazı ekonomik ve sosyal uyumsuzluklara yol açma ihtimalini ortadan kaldırmak için genel standart anlayışı belirleme ihtiyacını doğurmuştur.

İşte ISO kalite anlayışı, bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. 1947 yılında bir araya gelen Avrupa ülkeleri, ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) isimli kurumu oluşturarak genel kalite standartlarını belirlemiştir.

ISO, uluslararası pazarda dolaşımda olan mal ve ürünlerin genel standartlara uygun olup olmadığını denetleyen bir kuruluştur.

ISO ile ilgili şu Türkçe kaynaktan ek bilgiler alabilirsiniz: www.isonedir.com

Günümüzdeki işletmeler, güvenli ve kalite standartlarına uyumlu olmak için ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. Bu belge düzenli aralıklarla iyileştirilir ve topluma karşı sorumluluğu olan işletmelerin ürün ve hizmetlerini güvenli ve sağlıklı hale getirir. ISO Kurumu, günümüzdeki kalite standartlarını farklı disiplinlere bağlı olarak belirleyen bir organizasyon olarak varlığını sürdürmektedir.

Toplam Kalite Nedir?

Toplam kalite ise zaman içinde artan üretim kapasitesini daha kaliteli hale getirmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisidir.

İlk kez 1926 yılında Henry Ford tarafından kullanılan toplam kalite kavramı, işletmelerin müşteri isteklerini daha iyi bir şekilde karşılamaları için yönetim anlayışı değişikliğine vurgu yapar.

toplam kalite nedir

Toplam kalite anlayışında organizasyonlardaki tüm birimler ve tüm çalışanlar yönetime katılır. Bu modelde işletmedeki her bir çalışanın fikirleri sorulur ve müşteri memnuniyeti sağlama konusunda organizasyonda görev yapan herkesten yararlanılır. Toplam kalite yönetimi, ekip çalışmasına dayalı bir yönetim modelidir.

Toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti, kazanç ve kardan daha önemlidir. Bu anlayışa göre müşteri memnuniyeti sağlanırsa kalite yakalanır. Kalite yakalanırsa da işletmeler daha uzun ömürlü ve daha başarılı olur.

Toplam Kaliteli Yönetimi anlayışının temel unsurları aşağıdaki gibidir:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kolektif bir İş Yönetimi
 • Sürekli Gelişim
 • Müşteri Memnuniyeti

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.