MARKA TESCİLİ

Ürün ya da hizmetin, bir işletme veya bir şahsa ait olduğunu gösteren ve benzerlerinden ayırt edilmeye yarayan her türlü isim ve şekil (Logo) markadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Markanın ayırt edici olması şarttır. Yapılan işi açıklayan ya da daha önce başkasının tescil ettirdiği markalar ayırt edici olmadığı için tescil edilmez.

İşletmelerin kuruluşları esnasında unvanlarını Ticaret Odaları’na tescil ettirmeleri, markalarının da tescil olduğu anlamına gelmez. Marka tescili konusunda tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Tescil edilen bir marka, aynı mal veya hizmet sınıfında başka bir kurum ya da kişi tarafından kullanılamaz

Tescil edilen bir marka, aynı mal veya hizmet sınıfında başka bir kurum ya da kişi tarafından kullanılamaz. Marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, gün, saat ve dakika itibariyle incelemeye alınır. Başka kişi ya da işletmeler tarafından daha sonra aynı mal ve hizmet sınıfı için yapılan marka başvuruları ret edilir.

Marka tescil süreci Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru ile başlar. İlk incelemeden sonra uygun olmayan bir durum varsa ret ya da kısmi ret kararı verilebilir. Uygun bulunup reddedilmeyen markalar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üç ay süre ile Marka Bülteninde yayınlar ve bu süre içerisinde itiraz varsa inceler, haklı görürse markanın reddine ya da kısmi reddine karar verebilir veya itirazı ret edebilir.

İtirazı reddedildiyse markanın tesciline karar verilir ve başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilir. Tescil edilen bir marka 10 yıl süre ile korunur.

marka tescili
Bu web sitesi, freelance web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından tasarlanmıştır.