Bu yazımızda sizlere prosesin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve proses çeşitlerini anlatmaya çalışacağız.

Gerek profesyonel olsun gerekse de amatör olsun her iş, belli bir süreç sonunda gerçekleşir.

proses nedir

Gerçekleşme durumu, işin sonuçlanmasına bağlıdır; sonucu olmayan bir süreç, henüz gerçekleşmiş sayılmaz. Her işin sonuç aşamasında somut bir veriye ihtiyacı vardır.

Bu veri, bazen bir ürün/hizmet olabilir, bazen de ortaya çıkan yeni bir bilgi.

Sürecin tamamlanması için bir çaba gerekir. İş bitirici bu çabalardan sonuç alınması için işin gerçekleşme sürecindeki faaliyetlerin birbiriyle ilişkili olmalıdır. İşte bu faaliyetler dizisi bizi proses kavramına yönlendirir. Çünkü planlı ve programlı bir çabadan/bir iş sürecinden bahseden herkes, işlemler kümesi olarak tanımlayabileceğimiz proses kavramının içine girmiş bulunmaktadır.

Proses Ne Demek, Anlamı nedir?

Proses kavramını en basit ifadeyle “yapılan bir işin operasyon ve aktivite süreci” olarak tanımlayabiliriz. Sözlük tanıma baktığımızda ise girdi ve çıktı ifadeleri ile karşılaşırız. Sözlük tanımına göre proses, girdileri belli bir sistem içinde değerlendirerek çıktıya dönüştüren operasyonel bir süreçtir.

Wikipedia’ya göre proses (süreç) ise: olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.

Proses, iş üretmek için farklı mekanizmaların ve insanların birbiriyle etkileşim halinde bulunma sürecidir. Proseste farklı yöntemler, çevresel etkiler de hesaba alınarak değerlendirilir ve en olumlu faaliyetin nasıl olacağına karar verilir.

Proseslerin temel aşamalarını şu şekilde ifade edebiliriz:

 1. Tanımlama
 2. Ölçme
 3. Yineleme
 4. Kontrol etme
 5. Katma Değer Yaratma

Proses ile iş faaliyetlerinin olumlu olarak sonuçlanması hedeflenir. Bu bakımdan proses, halka karşı sorumluluğu olan ve kaliteden ödün vermek istemeyen işletme ve organizasyonların iş faaliyetlerinde izlediği aşamalar bütünüdür.

proses ne demek

Proses Ne İşe Yarar?

Proses, yaşayan her organizasyon tarafından doğru analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Yapılan herhangi bir işte başarının gelmesi için prosesin iyi bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Çünkü bu süreci iyi analiz edip doğru stratejiler izleyen organizasyonlar veya gerçek kişiler hedeflerine daha kolay ulaşır.

Başarılı bir şekilde yapılandırılan prosesin faydalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Yapılan işin ve işletmenin maliyetini düşürür ve elde edilecek geliri arttırır.
 • Herhangi bir sorunda ve beklenmedik bir durumda zaman kaybının önüne geçer.
 • Üretim hızını arttırır, fire ve zayiat oranlarını düşürür.
 • Bir işletmenin olumsuz çıktılarını fark etmesini sağlar. Bu çıktıyı tekrar girdi olarak sisteme dahil eder ve olumlu bir çıktıya dönüştürür.
 • Müşteri memnuniyeti sağlama ve şikayetlerin azalması konusunda işletmelere yol gösterir.
 • Üretim biçimleri değişse bile işletmelerin ihtiyaçlarına her zaman cevap verir.

Proses Çeşitleri Nelerdir?

Proses tasarımının seçimi, her organizasyonun sunduğu ürün ve hizmete göre değişir. Bu nedenle operasyonlar sunduğu ürün ve hizmete bağlı olarak farklı proses çeşitlerini değerlendirebilir.

Organizasyonların sunduğu ürün ve hizmetin hacmine ve çeşitliliğine bağlı olarak değişen proses çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Tekrarlayan Proses: Aynı ve benzer ürünler sürekli olarak üretilir.
 • Kesikli/Ayrık Proses: Çıktıların farklı olması gerektiği zaman kullanılır. Çeşitli varyasyonları olan bu model, tekrarlayan prosese göre daha fazla zaman ister.
 • İş Yeri/Atölye Prosesi: Bir ürünün özel bir versiyonunu üretmek için kullanılır. Siparişe göre düzenlenen atölye çalışmaları, gerektiğinde ayrı ekipmanlar ile kesikli/ayrık proses yöntemine dönüştürebilir.
 • Toplu Proses: Gereksinime bağlı olarak seri ve toplu üretimlerde kullanılır.
 • Sürekli Proses: Tekrarlayan proses yöntemine benzer. En önemli farkı sıvı, gaz veya madencilikte kullanılan granüllü materyal üretiminde kullanılmasıdır.

Proses çeşitleri, üst düzey üretim verimliliği elde etmek için gelişmiş izleme ve ölçme tekniklerinden yararlanır. Gelecekteki teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha farklı proses çeşitlerini iş ve organizasyon yapılarında görebiliriz.

Örnek: ISO 9001 proses yaklaşımı dökümanına pdf olarak göz atmak için şuraya tıklayabilirsiniz.

Proses nedir, ne işe yarar konulu makalemize ek olarak şu video da yararlı olabilir:

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.