TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?

Toplam Kalite Yönetimi kısaca (TKY), müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına belirli bir sistem çerçevesinde tüm çalışanların deyimi yerindeyse “tek bilek” olmasını sağlayan bir yönetim biçimidir.

toplam kalite yönetimi nedir

Bu sistem ilk olarak Henry Ford tarafından kullanılmış “my life and work” adlı kitabında 1926 yılında yayınlanmıştır.

Wikipedia’ya göre TKY: Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır.

Toplam kalite Yönetim biçimi, son zamanlarda birçok alanda kullanılmaya başlanan bir yönetim tekniği/biçimidir.

Alıntı: TKY ve kalite yönetim sistemlerine dünya genelinde yaygın ilgi duyulmaya başlanması, yine özellikle 1990’ların başından itibaren gözlemlenen bir olgudur.* Türkiye’de ise, sağlık hizmetlerine ilişkin uygulamalarda, dünyadaki söz konusu gelişmelerin gerisinden takip edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, ilk defa 1996 yılında, Ankara’da faaliyet gösteren iki özel hastane ISO 9001 belgesi almıştır.

Alıntı kaynağına gitmek için tıklayınız

Toplam Kalite Yönetim sistemi ne işe yarar, amacı nedir?

Toplam Kalite Yönetim sisteminin en önemli amacı, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bununla birlikte kalite ve verimlilik ilkeleri de Toplam Kalite Yönetiminin sağlamayı hedeflediği en önemli unsurlardır.

toplam kalite yönetimi ne işe yarar

TKY’nin amaçlarını biraz daha açarsak:

 • Müşteri güvenini kazanarak, ürün veya hizmet taleplerine tatmin edici şekilde yanıt vermek
 • Kurum/şirket çalışanlarının potansiyellerinin kullanımın armasına yardımcı olmak
 • Ekip ve takım çalışma sistemi ile verimliliği arttırmak
 • Tüm çalışanlara sorumluluk vermek
 • Kurum/şirket çalışma prosedürlerini iyileştirmek adına; daha az borç, daha düşük maliyet, daha az hata vs. gibi kurum/şirket yararına olacak pozitif faaliyetler icra etmektir.

Toplam kalite yönetim ilkelerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Liderlik
 • Müşteri odaklılık
 • Sürekli eğitim ve sürekli öğrenme
 • Süreç yönetimi
 • Kaizen / Sürekli iyileştirme çabaları
 • Herkesin katılımı ve düzenli iletişim
 • Önlemeye dönük yaklaşım

tky nedir

Peki kalite nedir?

Kalite kısaca; beklenen ihtiyaçların karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin tamamıdır. Kalite bir hayat felsefesidir. Daima ve en uygun şekilde müşteri memnuniyeti gözetir.

Farklı yaklaşımlara konu olan ve insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır.

Toplam Kalite Yönetim sisteminde hangi araç ve teknikler kullanılır?

Sürekli gelişimi hedefleyen PUKD döngüsü:

sürekli gelişme döngüsü PUKD

Sürekli gelişim döngüsünde;

 1. Planla
 2. Uygula
 3. Kontrol Et
 4. Değiştir / Devam Et olarak dört aşama vardır.

Kalite çemberi:

Dr Kaoru Ishikawa tarafından 1962 yılında önerilmiştir. Toplam kalite yönetim biçiminin hayata geçirilmesi olarak ifade edilir.

Kalite çemberi fikrinin temel esasları şu ilkelere dayanır

 1. Şirketin pozitif yönde iyileşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak
 2. İnsan yeteneklerini keşfederek harekete geçirmek
 3. İnsanların birbirine saygılı olduğu ve yaşanabilir bir iş ortamı sağlamak

Kalite çemberinin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir

 1. Gönüllülük
 2. Kendini geliştirme
 3. Karşılıklı gelişim
 4. Tüm üyelerin katılımı
 5. Grup etkinlikleri
 6. Özgürlük ve yaratıcılık

Benchmarking:

KYS’nin en önemli unsurlarından biridir. Benchmarking, belirlenen hedefe ulaşmak ve performans arttırmak adına uygulanan karşılaştırma yöntemidir.

Kontrol Çizelgeleri

Kontrol çizelgeleri, bir şirketin veya kuruluşun bölümlerinin gelişmelerini izlemek adına geliştirilmiş bir çizelgedir.

İlişki Diyagramı

İlişki diyagramının amacı, yönetim ve planlama aracı olarak karmaşık / açık, ilgisiz fikirlerin ve işlerin anlamlı gruplar halinde toparlanmasıdır.

Toplam kalite yönetimi nedir konusu ile ilgili şu videoya göz atabilirsiniz:

Bu web sayfasına ait tüm tasarım ve SEO hizmeti, web tasarım uzmanı Özkan GÖÇER tarafından sağlanmaktadır.

© 2019 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.